Národní a evropské dotace do zemědělství

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná v pátek 3. dubna 2020 v 9 hod. v zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s., Zlín (Průmyslové stavby)

Program:

 1. Národní dotace pro rok 2020
 2. Evropské dotace a jejich možnosti čerpání
 3. Přechodné období
 4. Kontroly podmíněnosti jednotlivých kontrolních a dozorových orgánů
 5. Příklady z praxe

Lektor:   Ing. Lubomír Smrček

 

Národní a evropské dotace do zemědělství

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který se koná v pátek 3. dubna 2020 v 9 hod. v zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s., Zlín (Průmyslové stavby)

Program:

 Národní dotace pro rok 2020

 1. Evropské dotace a jejich možnosti čerpání
 2. Přechodné období
 3. Kontroly podmíněnosti jednotlivých kontrolních a dozorových orgánů
 4. Příklady z praxe

 

Lektor: Ing. Lubomír Smrček, akreditovaný poradce MZe

Dotace, JŽ a jiné podpory do zemědělství

Dovolujeme si vás pozvat na workshop, který se koná v pátek 27. března 2020 v 9 hod. v zasedací místnosti ZÁLESÍ Agro a.s., Biskupice

Program:

 1. Možnosti čerpání dotačních prostředků z MZe a jiných ministerstev

2. Portál farmáře, praktické příklady a kontrolní orgán

3. Aktuální problém

4. Diskuse

 

Lektor: Ing. Petr Slovák

Pravidla značení potravin

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se bude konat ve čtvrtek 26. března 2020 v  9:00 hod. v zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s., Zarámí 4077, Zlín  (Průmyslové stavby)

Program:

 1. Změny v legislativě

2. Co má obsahovat etiketa

3. Praktické příklady a mechanismus kontrol na místě

 

 

 

Lektor: zástupce SZPI Brno a Státní veterinární správy Zlín

 

Specifikujeme skutečného zemědělce

Zveme Vás na seminář, který se uskuteční 13. března 2020 v 9,00 hodin v

zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s. 4077, Zlín (bývalé Průmyslové stavby).

Program:

 1. Legislativní podmínky, které se týkají zemědělského podnikání a připravované změny v legislativě
 2. Možnosti čerpání dotačních prostředků i mimo MZe
 3. Portál farmáře, praktické příklady a kontrolní orgány

 

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček, poradce akreditovaný MZe ČR

seminář k problematice DZES 5 a DZES 7

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny

který se koná 7.listopadu 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zlínský kraj, 15. patro, místnost č. 1526, Zlín

 Přednášejí:    Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

Program semináře:
 1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019
 2. Investiční podpora PRV
 3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
 4. Vybrané změny agroenvironmentálně-klimatických opatření

Organizační zabezpečení:

AK Zlín , tel.: 776 163 696, e-mail: akzlin@agrokomora.cz

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do pátku 6.11.2019 na e-mail: akzlin@agrokomora.cz nebo tel.: 776 163 696 .

 

Rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje a dopady sucha na krajinu

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná 21. 9. 2019 v 9,15 hod. v prostorách jídelny 21.budovy Zlínského kraje

Program:

1.Současný stav zemědělství z pohledu MZe- Ing. Miroslav Toman, CSc. Ministr zemědělství ČR

2.Škody způsobené hrabošem na polních porostech v roce 2019-Ing. Zdeněk Jandejsek – prezident AKČR

3.Sucho v krajině – vyhodnocení současného stavu a možnosti jeho řešení – Prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. Intersucho

AK Zlín

Ing. Jana Brázdilová