Společná zemědělská politika rozdíly v zemích EU

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop se zaměřením na téma připravované nové SZP, který se bude konat 4.listopadu 2022, zahájení v 10,00 hod. v restauraci Schodky,Tlumačov

Program:

 1. Aktuální nastavení SZP
 2. Konkurenceschopnost zemědělských podniků
 3. Green deal
 4. Vývoj cenové politiky, energetické krize a dopady do praxe
 5. Diskuse

Přednáší:

Ing. Petr Slovák

PROTIEROZNÍ KALKULAČKA

Program :

 

 1. Plnění požadavků DZES

-podkladové vrstvy týkající se eroze v LPIS

-půdoochranné technologie

-nejčastější nedostatky v praxi

 1. Protierozní vyhláška

-vyhláška a její požadavky

-protierozní kalkulačka

-praxe

 1. Diskuse

 

Přednáší:

Ing. Martin Gabrhelík

PROTIEROZNÍ KALKULAČKA

 

Program :

1. Plnění požadavků DZES

-podkladové vrstvy týkající se eroze v LPIS

-půdoochranné technologie

-nejčastější nedostatky v praxi

2. Protierozní vyhláška

-vyhláška a její požadavky

-protierozní kalkulačka

-praxe

3. Diskuse

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Pozvánka na seminář zaměřený na problematiku národních a evropských podpor

Termín 5.9.2022, čas zahájení 10,30 hod

Program:

 1. Dotační podmínky /přímé platby a PRV/, současný stav ve SZP
 2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím
 3. Kontrola podmíněnosti DZES 1 -7
 4. Zásady při přípravě JŽ
 5. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuse

Přednáší Ing. Jan Ulrych, ředitel ZSČR a Ing. Martin Gabrhelík

 

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání zástupců zemědělství, které se uskuteční 19.5.2022.

1. Vývoj zemědělství od transformace
2. Současná situace v zemědělském a venkovském prostoru
3. Nedostatek pracovníků v oboru a možnosti jeho atraktivity
4. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík, předseda ZS ú.o. Kroměříž

Workshop – Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích

Váženě zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop s tématem „Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích“, který se uskuteční 12.5.2022 v Navos a.s.,Kroměříž, zahájení v 9,00 hod.

Program:

1. Obecné a zvláštní ustanovení najmu movitých i nemovitých věcí
2. Uzavírání pachtovní smlouvy
3. Změna vlastníka půdy změny v pachtovní smlouvě
4. Praktické zkušenosti – diskuse

Lektor: Ing. Martin Gabrhelík

Workshop – ZMĚNY V DOTAČNÍCH TITULECH

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na čerpání podpor před dotační tituly.

Workshop se uskuteční v ZDV Fryšták, 11. května 2022 zahájení v 9,00 hod.

Program:

 1. Přehled dotací na evropské a národní (možnosti čerpání z jiných ministerstev)
 2. Evropské dotační tituly
 3. Národní dotační programy a jejich možnost čerpání, termíny
 4. Změny pro rok 2022/2023
 5. Diskuse, praktické zkušenosti

Lektor: Ing. Petr Slovák

PORTÁL FARMÁŘE VÝHODY/ÚSKALÍ

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA PORTÁL FÁRMÁŘE A ZÁPISY DO PORTÁLU, ZMĚNY A VÝHODY

TERMÍN: 19.4.2022

MÍSTO KONÁNÍ: ZÁLESÍ AGRO S.R.O., BISKUPICE

ZAHÁJENÍ 9,00 HOD.

PROGRAM:

1. Praktické užití portálu pro podklady jednotné žádosti
2. Evidence hnojení, pastvy, možnosti evidence
3. Ochrana půdy
4. Změny a výhody portálu farmáře, tiskové sestavy
5. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Stanovy organizací a společností – změna, zakládání, přijímaní, úpravy

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se uskuteční 14.4.2022, v zasedací místnosti firmy NAVOS a.s.,Kroměříž, zahájení v 9:00 hod.

 1. Historie úpravy stanov
 2. Výčet změn zákona (ZOK) od 1.1.2021 s dopadem na organizace a společnosti
 3. Náležitosti stanov
 4. Zakládání organizací a společností
 5. Přijímání stanov
 6. Změna a úpravy stanov
 7. Stanovy a.s.
 8. Stanovy s.r.o.
 9. Stanovy družstva
 10. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze

 

Přednáší:

Mgr. Petr Haas, právník ZSĆR