Současné hospodaření v akciové společnosti Dolňácko, a.s. Hluk

Příští rok tomu bude deset let, co akciová společnost Ostrožsko majetkově ovládla akciovou společnost Dolňácko, bývalé Zemědělské družstvo Hluk. Od té doby se pod novým vedením udála spousta věcí a mnohé se změnilo. K lepšímu.

Bohužel stav akciové společnosti Dolňácko nebyl ani zdaleka ideální. Spousta budov a zařízení chátrala a bylo potřeba investic do základní infrastruktury. Rozlehlé farmy v Hluku a Boršicích bez vykoupených spodních pozemků rovněž výhrou nebyly. Ale za uplynulých devět let se udělala spousta práce a postupnými kroky se daří věci napravovat.                                                                                                                    Ing. Petr Kolůch, ředitel společnosti Dolňácko, a.s. Hluk

celý článek…..Dolňácko, 2021

       

Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců týkající se čerpání dotací, přípravy na kontroly a využívání informačních zdrojů v provozní praxi

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

Pozvánka 30.11.2021 – Smrček, Uherské Hradiště

Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se bude konat 22. listopadu 2021 v 16.00 hod. na úřadě Agrární komory Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

  1. Nové možnosti rozšiřování kvality produkce
  2. Trendy ve způsobu zpracování révy vinné
  3. Víno v čase, kultura konzumace vína

Lektor: Karel Novotný – enolog vinařství Štěpán Maňák

Těšíme se na Vaši účast.

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvanka-IC AK -22.11.2021

Seminář Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti)

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 10.11.2021 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

  1. Pracovní zákresy v evidenci půdy LPIS-vnitřní erozní pozemky, zemědělské parcely, ostatní zákresy (polní složiště, dočasně nezpůsobilá půda, libovolné zákresy atd.)
  2. Exporty a importy zákresů ve formátu shp, využití zákresů do předtisku jednotné žádosti (zákresy a deklarace plodin)
  3. Elektronické změny v evidenci půdy uživatelem
  4. Ukázka práce s protierozní kalkulačkou
  5. Diskuse, řešení konkrétních požadavků účastníků semináře

        Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvánka 10.11.2021