Celostátní soutěž oboru malíř a Mezinárodní soutěž v jízdě zručnosti.

Střední odborné učiliště Uherský Brod si Vás dovoluje pozvat na prohlídku školy v rámci Celostátní soutěže oboru malíř a Mezinárodní soutěže v jízdě zručnosti. Vyhodnocení soutěže bude probíhat v pátek 10. května 2024 v prostorách školy.  V sobotu 11. května 2024 je připraven program pro širokou veřejnost. Zemědělský svaz ČR, ú.o. a Agrární komora Uherské Hradiště, ve spolupráci s učilištěm, každoročně připravují prezentaci zemědělství s názvem „Zemědělství žije!“. Tato akce je zároveň vyjádřením podpory a propagace zemědělského oboru.

Přikládáme pozvánku, kde naleznete podrobné informace o doprovodném programu.

soutěž SOU Uherský Brod

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Program :

Povinnosti zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.
Cílem je seznámit zemědělské subjekty s podklady a informace obsaženými na portálu farmáře, které mohou využít ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření.

Přednáší:
Ing. Lubomír Smrček, lektor

Termín konání seminář: 14. března 2024

Místo : zasedací místnost NAVOS a.s. Kroměříž

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Povinnosti zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

Cílem je seznámit zemědělské subjekty s podklady a informace obsaženými na portálu farmáře, které mohou využít ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření.

Termín konání semináře: 5. března 2024

Místo: Hasičská zbrojnice Štípa

Přednáší:

Ing. Lubomír Smrček

NEPRODUKČNÍ PLOCHY

Program:

1. DZES   8    vyhrazení minimálního podílu půdy z výměry zemědělského podniku

2. Práce s LPIS

3. Vymezení ploch a dotační pravidla 

4. Podpory pro rok 2024, změny v podmínkách DZES

5. Diskuse a praxe

Přednáší:

Ing. Petr Slovák

Termín: 19.10.2023

Místo: ZOD Delta Štípa s.r.o., Zlín-Štípa

Čas: 9,00 hod.

Nové možnosti čerpání prostředků z národních a evropských dotací

Program:

1. Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb

2. Podmínky jednotné žádosti

3. Novela NV č. 307/2014 Sb.

4. Deklarace neprodukčních ploch a převod na kulturu U

5. Deklarace plodin a jejich zákresy v rámci žádosti

6. Základní změny v podmínkách přímých plateb

7. Využití portálu farmáře

8. Diskuse

Termín semináře: 17.10.2023

Místo konání: Zemědělský podnik Zámoraví a.s., Břest /jídelna/

Čas zahájení: 9,00 hod.

EKOPLATBY

POZVÁNKA na workshop se zaměřením na přímé platby a ekoschémata

Workshop se skuteční 16.6.2023 v ZOD Delta Štípa od 9,00 hod.

Program:

1.Přímé platby – ekoschémata

celofaremní ekoplatba

precizní zemědělství

půdoochranné technologie

2.Metodika hospodaření ve zranitelných oblastech

vyhláška a její požadavky

praxe

Přednáší:

Ing. Petr Slovák

SEMINÁŘ – Neprodukční plochy

Zveme vás na seminář zaměřený na problematiku neprodukční ploch a diskutovaných změn po roce 2024

Program:

  • DZES 8 – vyhrazení minimálního podílu půdy z výměry zemědělského podnik
  • Práce s LPIS
  • Vymezení ploch a dotační pravidla
  • Návrhy pro plnění podmínek DZES a podpory pro rok 2024
  • Diskuse a praxe

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík

Workshop – EKOPLATBY

WORKSHOP, který se bude konat 18.4.2023 ve firmě Agrodružstvo Morkovice

Program:

1. Přímé platby – ekoschémata
-celofaremní ekoplatba
-precizní zemědělství
-půdoochranné technologie

2 Metodika hospodaření ve zranitelných oblastech
-vyhláška a její požadavky
-praxe

  1. Diskuse

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík