Den otevřených dveří ve společnosti Agro Okluky, a.s. v Dolním Němčí

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní Den otevřených dveří v zemědělském podniku, jejímž pořadatelem je Zemědělský svaz ČR a Agrární komora Uherské Hradiště. Tento den otevřených dveří v zemědělském podniku je jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se celá naše veřejnost neobešla. V příloze zasíláme pozvánku na akci DOD, která bude v  termínu 17.6.2022 od 9:00 hod. ve společnosti Agro Okluky a.s. v Dolním Němčí. Jedná se o všední den, aby mohli být pozváni i žáci ze základních škol a děti z mateřských škol. Pro ty, kteří se chtějí do zemědělského podniku podívat a nemají možnost dopravy, zajišťujeme přepravu autobusem, který bude odjíždět v 8.30 hod. z autobusového nádraží Uherského Hradiště do místa určení. V areálu společnosti se děti i veřejnost mohou podívat do stájí, odchovny telátek, bioplynové stanice, prohlédnout si moderní zemědělské stroje. Chystáme doprovodný program pro děti ,, Zemědělství žije“  s poznávacími materiály o českém zemědělství a překvapení ve formě reklamních předmětů.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 Ludmila Holíková                                                                                   Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště                                             Svatoplukova 346                                                                                                                686 01 Uherské Hradiště
e-mail:  szds-uh@uh.cz
tel.:          572 551 219
mob.:       778 151 679

agrookluky_pozvánkaA4-2022

Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele – fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávání nových informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství,

pořádaný Zemědělským svazem Uherské Hradiště v pátek 27. května 2022 od 9 hod. v Restauraci ,,U Dvořáků“ Uherské Hradiště- Mařatice.

Program semináře:

 1. Úvod
 2. Hlavní téma
 • Jak připravit pachtovní / nájemní smlouvu
 • Jak uzavřít pachtovní / nájemní smlouvu
 • Jak řešit změny pachtu / nájmu
 • Jak ukončit pacht / nájem
 1. Doplňková témata 

Lektor:         JUDr. Pavel Truxa

                    člen Právní komise Zemědělského svazu České republiky                                                specialista na právo v zemědělství, pro podnikatele a obchodní korporace                      advokát

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

9. Pozvánka – Praktika správy, Truxa – 27.5.2022 Uherské Hradiště 

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání zástupců zemědělství, které se uskuteční 19.5.2022.

1. Vývoj zemědělství od transformace
2. Současná situace v zemědělském a venkovském prostoru
3. Nedostatek pracovníků v oboru a možnosti jeho atraktivity
4. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík, předseda ZS ú.o. Kroměříž

Půdoochranné technologie v návaznosti na podmínky DZESů, ochrana životního prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 27.4.2022 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program: 

 1. Standardy DZES v ochraně půdy
 2. Půdoochranné technologie
 3. Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu zákona
 4. Protierozní vyhláška a její současné dopady na hospodaření zemědělského podniku
 5. Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v zemědělském podniku
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

      Pozvanka-IC AK -27.4.2022

Workshop – Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích

Váženě zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop s tématem „Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích“, který se uskuteční 12.5.2022 v Navos a.s.,Kroměříž, zahájení v 9,00 hod.

Program:

1. Obecné a zvláštní ustanovení najmu movitých i nemovitých věcí
2. Uzavírání pachtovní smlouvy
3. Změna vlastníka půdy změny v pachtovní smlouvě
4. Praktické zkušenosti – diskuse

Lektor: Ing. Martin Gabrhelík

Workshop – ZMĚNY V DOTAČNÍCH TITULECH

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na čerpání podpor před dotační tituly.

Workshop se uskuteční v ZDV Fryšták, 11. května 2022 zahájení v 9,00 hod.

Program:

 1. Přehled dotací na evropské a národní (možnosti čerpání z jiných ministerstev)
 2. Evropské dotační tituly
 3. Národní dotační programy a jejich možnost čerpání, termíny
 4. Změny pro rok 2022/2023
 5. Diskuse, praktické zkušenosti

Lektor: Ing. Petr Slovák

PORTÁL FARMÁŘE VÝHODY/ÚSKALÍ

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA PORTÁL FÁRMÁŘE A ZÁPISY DO PORTÁLU, ZMĚNY A VÝHODY

TERMÍN: 19.4.2022

MÍSTO KONÁNÍ: ZÁLESÍ AGRO S.R.O., BISKUPICE

ZAHÁJENÍ 9,00 HOD.

PROGRAM:

1. Praktické užití portálu pro podklady jednotné žádosti
2. Evidence hnojení, pastvy, možnosti evidence
3. Ochrana půdy
4. Změny a výhody portálu farmáře, tiskové sestavy
5. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Pachtovní a nájemní vztahy

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 13.4.2022 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 

 1. Obecná ustanovení o nájmu
 2. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu
 3. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 4. Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
 5. Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
 6. Pacht závodu
 7. Pacht zemědělský, historie, současná úprava
 8. Náležitosti pachtovní smlouvy
 9. Pacht při spoluvlastnictví
 10. Obnova pachtu
 11. Změna vlastníka a pacht
 12. Pacht x správa společné věci
 13. Praktické zkušenosti z pachtovních vztahů, diskuze, dotazy

 

Lektor: Mgr. Petr Haas, právník  ZSČR

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 Pozvanka-13.4.2022 –