Obnova trvalých travních porostů

Demonstrační ekofarma Javorník-CZ s.r.o. pořádá pro zemědělce další odbornou akci  tzv. Polní den 3. září 2019. Zahájení v 9,30 hodin.  

       Zářijový polní den bude věnován obnově trvalých travních porostů. Toto téma je pro zemědělce velmi aktuální. Zemědělci vnímají, že stávající pravidla týkající se obnovy  je potřeba revidovat a upravit. Byli proto přizváni přednášející z Ministerstva zemědělství, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, aby hledali společně možnosti řešení. Po teoretickém úvodním bloku polního dne následují ukázky v terénu. Akce je určena primárně zemědělcům, zúčastnit se mohou však i další zájemci. Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci programu na podporu Demonstračních farem. Vstup je volný.

Obnova TTP pozvanka

Zdroj: IS Moravské Kopanice

 

 

Vyhodnocení soutěže „TOP Víno Slovácka 2019“

Multifunkční zařízení v areálu školního hřiště Polešovicích se stalo dějištěm vyhlašování oceněných vín 12-ho ročníku soutěže a výstavy vín „TOP Víno Slovácka 2019“. O tituly se v ní ucházelo 24 vinařů a vinařských podniků se 133 vzorky vín, což byl největší počet přihlášených vinných moků v dosavadní historii soutěže.Nejlépe hodnoceným vínem jedné z prestižních soutěží v regionu Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky se stal Hibernal Organic collection z pozdního sběru ročníku 2018.

Soutěž o nejlepší kolekci vín opanoval už podesáté polešovický Jaroslav Vaďura. Tentokrát s Muškátem moravským, Hibernalem, Rulandským šedým, Floriánkou a Aureliem.

Deset vyhodnocených vín, která získala certifikát „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Hibernal Organic collection, PS, Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 2. Chardonnay, slámové, Vinařství Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 3. Muškát Ottonel, MZV, Agro Zlechov
 4. Rulandské bílé, PS, Vinařství Cícha Tomáš, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 5. Muškát moravský, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 6. Hibernal, VzH, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 7. André, MZV, Vinařství Těthal Jiří, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 8. Pálava, VzB, Vinařství U Kostela, Polešovice
 9. Rulandské šedé, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 10. Floriánka, VzB, Vinařství Jaroslav, Polešovice

Nejlepší kolekce vín „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice,
 2. Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 3. Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory Agrární komory ČR a města Uherské Hradiště.

Katalog_2019

 

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka AK UH

 

 

Zásah vyšší moci

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti.
V případě, že žadatel podá Fondu ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete, jako doklad prokazující danou skutečnost již nemusí žadatel předkládat Fondu kafilerní lístek nebo potvrzení z jateční provozovny.

K formuláři ohlášení bude dokládat již pouze potvrzení od veterinárního lékaře.
Skutečnost, že dané zvíře bylo předáno na jatka nebo asanačnímu podniku, bude kontrolovat Fond pomocí párového hlášení v Integrovaném zemědělském registru.

zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje a dopady sucha na krajinu

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná 21. 9. 2019 v 9,15 hod. v prostorách jídelny 21.budovy Zlínského kraje

Program:

1.Současný stav zemědělství z pohledu MZe- Ing. Miroslav Toman, CSc. Ministr zemědělství ČR

2.Škody způsobené hrabošem na polních porostech v roce 2019-Ing. Zdeněk Jandejsek – prezident AKČR

3.Sucho v krajině – vyhodnocení současného stavu a možnosti jeho řešení – Prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. Intersucho

AK Zlín

Ing. Jana Brázdilová

 

 

 

Vinařství ve Zlínském kraji – proměny

Dotační projekt 9. F.e.  Regionální přenos informací ve spolupráci s Informačním centrem Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na workschop Vinařství ve Zlínském kraji – proměny.

Seminář se koná 17. 8. 2018 v 11 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu, územní organizace v Uherském Hradišti, Svatoplukova 346 a bude pokračovat v multifunkčním areálu školy v Polešovicích Seminář – viz příloha

Pozvánka IC ZK – 17.8.2019

Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:

 • 15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti pro rok 2020)
 • 15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné.

Změna standardu DZES 5 umožňuje využít půdoochrannou technologii podrývání při zakládání porostů u cukrové řepy na MEO plochách a nově také při zakládání porostů řepky olejné na SEO plochách.

Správné a úplné provedení půdoochranné technologie podrývání je podmíněno jejím včasným nahlášením na SZIF.

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:

 • 15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti 2020)
 • 15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné

Hlášení obsahuje:

 • identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla půoochranná technologie aplikována na části DPB),
 • identifikace plodiny,
 • termín provedení.

Do LPIS bude implementována nová funkcionalita „Hlášení podrývání“, která bude od 1. 9. 2019 přístupná pro registrované uživatele v rámci LPIS na Portálu farmáře.

Požadované parametry ohledně podrývání jsou uvedeny v Příručce kontroly podmíněnosti platné pro rok 2019, která je dostupná na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/

V případě potřeby je rovněž možné využít konzultací některého z poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, certifikovaného pro oblast Zemědělství / Péče o půdu. Kontakty na akreditované poradce naleznete v registru http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx.

Pro další dotazy je k dispozici e-mailová adresa: info@mze.cz

Informace k hlášení PT podrývání byla rozeslána všem dotčeným zemědělským subjektům emailovou zprávou.