SEMINÁŘ 18.3.2022 – Národní a evropské podpory a jejich pravidla

 1. Nové technologické postupy v precizním zemědělství v návaznosti na nově zaváděné ekoschémata
 2. Využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů
 3. Pěstování plodin na erozně ohrožených půdách
 4. Plnění protierozních standardů DZES 4 a DZES 5 pro LPIS
 5. Nejnovější technologické postupy ekonomiky podniku, konkurenceschopnosti a jejich dopady na výsledky hospodaření
 6. Diskuse

 

Přednáší :

Ing. Lubomír  Smrček

SEMINÁŘ 11.3.2022- Národní a evropské podpory a jejich pravidla

 1. Nové technologické postupy v precizním zemědělství v návaznosti na nově zaváděné ekoschémata
 2. Využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů
 3. Pěstování plodin na erozně ohrožených půdách
 4. Plnění protierozních standardů DZES 4 a DZES 5 pro LPIS
 5. Nejnovější technologické postupy ekonomiky podniku, konkurenceschopnosti a jejich dopady na výsledky hospodaření
 6. Diskuse

LEKTOR: ING. LUBOMÍR SMRČEK