Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Program :

Povinnosti zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.
Cílem je seznámit zemědělské subjekty s podklady a informace obsaženými na portálu farmáře, které mohou využít ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření.

Přednáší:
Ing. Lubomír Smrček, lektor

Termín konání seminář: 14. března 2024

Místo : zasedací místnost NAVOS a.s. Kroměříž