Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání zástupců zemědělství, které se uskuteční 19.5.2022.

1. Vývoj zemědělství od transformace
2. Současná situace v zemědělském a venkovském prostoru
3. Nedostatek pracovníků v oboru a možnosti jeho atraktivity
4. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík, předseda ZS ú.o. Kroměříž

Půdoochranné technologie v návaznosti na podmínky DZESů, ochrana životního prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 27.4.2022 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program: 

 1. Standardy DZES v ochraně půdy
 2. Půdoochranné technologie
 3. Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu zákona
 4. Protierozní vyhláška a její současné dopady na hospodaření zemědělského podniku
 5. Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v zemědělském podniku
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

      Pozvanka-IC AK -27.4.2022

Workshop – Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích

Váženě zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop s tématem „Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích“, který se uskuteční 12.5.2022 v Navos a.s.,Kroměříž, zahájení v 9,00 hod.

Program:

1. Obecné a zvláštní ustanovení najmu movitých i nemovitých věcí
2. Uzavírání pachtovní smlouvy
3. Změna vlastníka půdy změny v pachtovní smlouvě
4. Praktické zkušenosti – diskuse

Lektor: Ing. Martin Gabrhelík

Workshop – ZMĚNY V DOTAČNÍCH TITULECH

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na čerpání podpor před dotační tituly.

Workshop se uskuteční v ZDV Fryšták, 11. května 2022 zahájení v 9,00 hod.

Program:

 1. Přehled dotací na evropské a národní (možnosti čerpání z jiných ministerstev)
 2. Evropské dotační tituly
 3. Národní dotační programy a jejich možnost čerpání, termíny
 4. Změny pro rok 2022/2023
 5. Diskuse, praktické zkušenosti

Lektor: Ing. Petr Slovák

PORTÁL FARMÁŘE VÝHODY/ÚSKALÍ

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA PORTÁL FÁRMÁŘE A ZÁPISY DO PORTÁLU, ZMĚNY A VÝHODY

TERMÍN: 19.4.2022

MÍSTO KONÁNÍ: ZÁLESÍ AGRO S.R.O., BISKUPICE

ZAHÁJENÍ 9,00 HOD.

PROGRAM:

1. Praktické užití portálu pro podklady jednotné žádosti
2. Evidence hnojení, pastvy, možnosti evidence
3. Ochrana půdy
4. Změny a výhody portálu farmáře, tiskové sestavy
5. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček