Úkolem agrárních komor je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů a poskytovat poradenství a informační služby podnikatelským subjektům působícím v zemědělské prvovýrobě, potravinářství, zemědělských službách, lesním hospodářství a dalších oborech zemědělsko-potravinářského oboru.

Pro společné vyjednávání byla založena Agrární komora Zlínského kraje (AKZK), která sdružuje jednotlivé okresní agrární komory.

AKZK aktivně spolupracuje se Zlínským krajem, Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem, Státní veterinární správou, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a řadou dalších dotčených subjektů.

Agrární komora Zlínského kraje poskytuje v rámci informačního centra týkající se zemědělského podnikání i řady dalších aktivit. Informační aktivity jsou zaměřeny na poskytování osobních konzultací. Vzdělávací aktivity jsou organizovány především formou seminářů a workshopů. Konzultace a vzdělávací aktivity jsou cíleny například na podpůrné programy a optimalizaci jejich využití. Centra rovněž pomáhají podnikatelům v zemědělství zvolit takové podpůrné programy, které jim přinesou optimální finanční efekt.

Současně poskytují pomoc k využití jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova a národních dotací. Především konzultují vhodnost využití jednotlivých opatření pro konkrétní podnik, podmínky podání žádosti, pomoc s vyplněním jednotlivých formulářů žádosti či informace o stanovených termínech. Rovněž informují veřejnost – spotřebitele o bezpečnosti potravin. V rámci systému osobních konzultací, v návaznosti na požadavky a zájem tazatelů, budou organizovány konzultace v rámci poradenského systému Ministerstva zemědělství, podpory a propagace poznatků z vědy a výzkumu a podpory regionálních produktů resortní povahy.

Ve Zlínském kraji jsou organizovány čtyři významné zemědělsko-potravinářské akce, které mají upozornit na zachování a udržení zemědělské prvovýroby.

Jsou to:

  • Ovčácký den, Rožnov p. Radhoštěm
  • Dožínky Zlínského kraje, Kroměříž
  • TOP-Víno Slovácka, Polešovice
  • Den Zlínského kraje, Zlín