PROTIEROZNÍ KALKULAČKA

Program :

 

  1. Plnění požadavků DZES

-podkladové vrstvy týkající se eroze v LPIS

-půdoochranné technologie

-nejčastější nedostatky v praxi

  1. Protierozní vyhláška

-vyhláška a její požadavky

-protierozní kalkulačka

-praxe

  1. Diskuse

 

Přednáší:

Ing. Martin Gabrhelík