Workshop – Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích

Váženě zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop s tématem „Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích“, který se uskuteční 12.5.2022 v Navos a.s.,Kroměříž, zahájení v 9,00 hod.

Program:

1. Obecné a zvláštní ustanovení najmu movitých i nemovitých věcí
2. Uzavírání pachtovní smlouvy
3. Změna vlastníka půdy změny v pachtovní smlouvě
4. Praktické zkušenosti – diskuse

Lektor: Ing. Martin Gabrhelík