O nás

Agrární komora Zlínského kraje (AKZK)

Agrární komora Zlínského kraje byla založena pro společné vyjednávání vůči ostatním institucím.  Sdružuje jednotlivé okresní agrární komory  Zlínského kraje.

Kdo jsme

Úkolem agrárních komor je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů a poskytovat poradenství a informační služby podnikatelským subjektům působícím v zemědělské prvovýrobě, potravinářství, zemědělských službách, lesním hospodářství a dalších oborech zemědělsko-potravinářského komplexu.

Co nabízíme

  • Zajišťování informačního servisu, prezentace a propagace zemědělství na území Zlínského kraje.
  • Reklamní činnost a marketing.
  • Příprava marketingového komunikačního mixu.
  • Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
  • Pořádání firemních prezentací.
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí a poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti zemědělství.