Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Pozvánka na seminář zaměřený na problematiku národních a evropských podpor

Termín 5.9.2022, čas zahájení 10,30 hod

Program:

  1. Dotační podmínky /přímé platby a PRV/, současný stav ve SZP
  2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím
  3. Kontrola podmíněnosti DZES 1 -7
  4. Zásady při přípravě JŽ
  5. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuse

Přednáší Ing. Jan Ulrych, ředitel ZSČR a Ing. Martin Gabrhelík