Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se bude konat 8.listopadu 2021 v 16.00 hod. na úřadě Agrární komory Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

  1. Nové možnosti rozšiřování kvality produkce
  2. Trendy ve způsobu zpracování révy vinné
  3. Víno v čase, kultura konzumace vína

Lektor: Karel Novotný – enolog vinařství Štěpán Maňák

Těšíme se na Vaši účast.

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvanka-IC AK -8.11.2021

Seminář – Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektoři: Ing. Jiří Kapička, Ing. Jan Srbek                                                            Výzkumný ústav meliorací ochrana půdy, v.v.i.

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

27.10.2021 – Ochrana půdy – VÚMOP Uherské Hradiště

Schválené sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) jsou to také platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, platby pro mladé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS).

Sazba na SAPS v roce 2021 bude 3 331,68 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 1 833,32 Kč/ha.

Stejně jako v předchozích letech chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která tvoří 50% částku ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok je 1 665,84 Kč/ha.

Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na citlivé komodit více než tři miliardy korun.

Sektor Sazba

(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 198,88
Chmel 15 273,41
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 380,63
Ovoce vysoká pracnost 7 975,42
Zelenina velmi vysoká pracnost 9 880,78
Zelenina vysoká pracnost 3 230,45
Konzumní brambory 4 470,96
Cukrová řepa 6 807,24
Bílkovinné plodiny 1 858,56
Masná telata 7 979,53
Dojnice 3 659,99
Ovce a kozy 4 204,17

Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou přepočteny podle směnného kurzu Evropské centrální banky stanoveného k 30. 9. 2021, který letos byl 25,495 Kč/EUR.

Snížení jednotkových sazeb v porovnání s rokem 2020 je způsobeno kromě směnného kurzu zejména snížením celkových rozpočtových stropů určených na přímé platby a převodem 0,8 % finančních prostředků z přímých plateb na platby v rámci Programu rozvoje venkova.

Z národních zdrojů evropské platby doplňují přechodné vnitrostátní podpory poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny během listopadu 2021.

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

 

Zdroj MZe, 14.10.2021

 

 

Seminář – Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: JUDr. Pavel Truxa, Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na seminář 15.10.2021