Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání zástupců zemědělství, které se uskuteční 19.5.2022.

1. Vývoj zemědělství od transformace
2. Současná situace v zemědělském a venkovském prostoru
3. Nedostatek pracovníků v oboru a možnosti jeho atraktivity
4. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík, předseda ZS ú.o. Kroměříž

Workshop – Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích

Váženě zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop s tématem „Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích“, který se uskuteční 12.5.2022 v Navos a.s.,Kroměříž, zahájení v 9,00 hod.

Program:

1. Obecné a zvláštní ustanovení najmu movitých i nemovitých věcí
2. Uzavírání pachtovní smlouvy
3. Změna vlastníka půdy změny v pachtovní smlouvě
4. Praktické zkušenosti – diskuse

Lektor: Ing. Martin Gabrhelík

Workshop – ZMĚNY V DOTAČNÍCH TITULECH

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na čerpání podpor před dotační tituly.

Workshop se uskuteční v ZDV Fryšták, 11. května 2022 zahájení v 9,00 hod.

Program:

 1. Přehled dotací na evropské a národní (možnosti čerpání z jiných ministerstev)
 2. Evropské dotační tituly
 3. Národní dotační programy a jejich možnost čerpání, termíny
 4. Změny pro rok 2022/2023
 5. Diskuse, praktické zkušenosti

Lektor: Ing. Petr Slovák

PORTÁL FARMÁŘE VÝHODY/ÚSKALÍ

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA PORTÁL FÁRMÁŘE A ZÁPISY DO PORTÁLU, ZMĚNY A VÝHODY

TERMÍN: 19.4.2022

MÍSTO KONÁNÍ: ZÁLESÍ AGRO S.R.O., BISKUPICE

ZAHÁJENÍ 9,00 HOD.

PROGRAM:

1. Praktické užití portálu pro podklady jednotné žádosti
2. Evidence hnojení, pastvy, možnosti evidence
3. Ochrana půdy
4. Změny a výhody portálu farmáře, tiskové sestavy
5. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Stanovy organizací a společností – změna, zakládání, přijímaní, úpravy

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se uskuteční 14.4.2022, v zasedací místnosti firmy NAVOS a.s.,Kroměříž, zahájení v 9:00 hod.

 1. Historie úpravy stanov
 2. Výčet změn zákona (ZOK) od 1.1.2021 s dopadem na organizace a společnosti
 3. Náležitosti stanov
 4. Zakládání organizací a společností
 5. Přijímání stanov
 6. Změna a úpravy stanov
 7. Stanovy a.s.
 8. Stanovy s.r.o.
 9. Stanovy družstva
 10. Praktické zkušenosti, dotazy, diskuze

 

Přednáší:

Mgr. Petr Haas, právník ZSĆR

SEMINÁŘ 18.3.2022 – Národní a evropské podpory a jejich pravidla

 1. Nové technologické postupy v precizním zemědělství v návaznosti na nově zaváděné ekoschémata
 2. Využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů
 3. Pěstování plodin na erozně ohrožených půdách
 4. Plnění protierozních standardů DZES 4 a DZES 5 pro LPIS
 5. Nejnovější technologické postupy ekonomiky podniku, konkurenceschopnosti a jejich dopady na výsledky hospodaření
 6. Diskuse

 

Přednáší :

Ing. Lubomír  Smrček

SEMINÁŘ 11.3.2022- Národní a evropské podpory a jejich pravidla

 1. Nové technologické postupy v precizním zemědělství v návaznosti na nově zaváděné ekoschémata
 2. Využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů
 3. Pěstování plodin na erozně ohrožených půdách
 4. Plnění protierozních standardů DZES 4 a DZES 5 pro LPIS
 5. Nejnovější technologické postupy ekonomiky podniku, konkurenceschopnosti a jejich dopady na výsledky hospodaření
 6. Diskuse

LEKTOR: ING. LUBOMÍR SMRČEK

Regionální potravina Zlínského kraje 2020

Metodika_RP_2020,

RP_cast_A_Zadatel_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast B_specifikace_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast C_prohlaseni_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast_D_souhlas_2020_final_k_10_2_2020

Vážený výrobce potravin,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a tím podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ. Dále pak propagovat potravináře Zlínského kraje při všech příležitostech jako jsou kulturní akce v kraji, farmářské trhy.

Soutěžit mohou potravinářské podniky v těchto kategoriích:

 1. Masné výrobky tepelně opracované
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
 3. Sýry včetně tvarohu
 4. Mléčné výrobky ostatní
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné)
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
 9. Ostatní

Přijímání přihlášek do soutěže do 24. 6. 2020

 • poštou, nebo osobně na adresu: AK Zlín, Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
 • nebo e-mailem: akzlin@agrokomora.cz,
 • datovou schránkou: thrafef

Je nutné, aby přihlášky byly vyplněny na aktuálních formulářích s platností na rok 2020. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

K přihláškám je nutné dodat:

 • výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců
 • fotodokumentaci u nebaleného výrobku
 • srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke kontrole, zda jsou správně zpracovány
 • technickou dokumentaci k výrobku
 • čestné prohlášení žadatele
 • souhlas žadatele ze zpracování osobních údajů

Termín a místo zasedání hodnotitelské komise je 2. 7. 2020 od 11:00 hodin  budově Restaurace SCHODKY, Tlumačov 

Navážení výrobků:

Výrobky přivezte 30. 6. 2020 od 7,00 do 15,00 hod. – nekazící se výrobky – AK Zlín, Bartošova 4393, Zlín– 1. 7. 2020 od 7,00 do 15,00 hod. – rychle se kazící potraviny – Restaurace SCHODKY Tlumačov– 2. 7. 2020 od 7,00 do 9,00 hod. – pekařské a cukrářské výrobky – Restaurace SCHODKY Tlumačov

Výrobky je třeba dodat v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise (8 členná) a následné focení výrobků (min. 2 ks). Výrobky budou ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování. Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná ministrem zemědělství.Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku Regionální potravina ZK, získají zdarma mediální podporu pro oceněné výrobky a možnost prezentovat zdarma tyto výrobky při ochutnávkových a prodejních akcích v kraji.Účast na Slavnostním předávání je povinná, termín a místo bude včas upřesněno.

Na adrese www.agro-zk.cz naleznete podrobnou metodiku a přihlášku do soutěže. Tuto metodiku s přílohami (přihláškou) najdete v příloze, nebo také i na webových stránkách www.regionalnipotravina.czPokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další informace.

Věříme, že využijete možnosti zúčastnit se soutěže a prokázat tak kvalitu Vašich výrobků a upozornit spotřebitele na Vaše produkty.

Přílohy: Metodika a  Přihláška včetně příloh pro rok 2020

Ing. Jana Brázdilová

Koordinátorka soutěže Regionální potravina pro Zlínský kraj

Telefon: 776 163 696