Národní a evropské dotace do zemědělství

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který se koná v pátek 3. dubna 2020 v 9 hod. v zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s., Zlín (Průmyslové stavby)

Program:

 Národní dotace pro rok 2020

 1. Evropské dotace a jejich možnosti čerpání
 2. Přechodné období
 3. Kontroly podmíněnosti jednotlivých kontrolních a dozorových orgánů
 4. Příklady z praxe

 

Lektor: Ing. Lubomír Smrček, akreditovaný poradce MZe

Dotace, JŽ a jiné podpory do zemědělství

Dovolujeme si vás pozvat na workshop, který se koná v pátek 27. března 2020 v 9 hod. v zasedací místnosti ZÁLESÍ Agro a.s., Biskupice

Program:

 1. Možnosti čerpání dotačních prostředků z MZe a jiných ministerstev

2. Portál farmáře, praktické příklady a kontrolní orgán

3. Aktuální problém

4. Diskuse

 

Lektor: Ing. Petr Slovák

Pravidla značení potravin

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se bude konat ve čtvrtek 26. března 2020 v  9:00 hod. v zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s., Zarámí 4077, Zlín  (Průmyslové stavby)

Program:

 1. Změny v legislativě

2. Co má obsahovat etiketa

3. Praktické příklady a mechanismus kontrol na místě

 

 

 

Lektor: zástupce SZPI Brno a Státní veterinární správy Zlín

 

Specifikujeme skutečného zemědělce

Zveme Vás na seminář, který se uskuteční 13. března 2020 v 9,00 hodin v

zasedací místnosti ZARÁMÍ a.s. 4077, Zlín (bývalé Průmyslové stavby).

Program:

 1. Legislativní podmínky, které se týkají zemědělského podnikání a připravované změny v legislativě
 2. Možnosti čerpání dotačních prostředků i mimo MZe
 3. Portál farmáře, praktické příklady a kontrolní orgány

 

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček, poradce akreditovaný MZe ČR

seminář k problematice DZES 5 a DZES 7

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny

který se koná 7.listopadu 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zlínský kraj, 15. patro, místnost č. 1526, Zlín

 Přednášejí:    Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

Program semináře:
 1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019
 2. Investiční podpora PRV
 3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
 4. Vybrané změny agroenvironmentálně-klimatických opatření

Organizační zabezpečení:

AK Zlín , tel.: 776 163 696, e-mail: akzlin@agrokomora.cz

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do pátku 6.11.2019 na e-mail: akzlin@agrokomora.cz nebo tel.: 776 163 696 .

 

Rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje a dopady sucha na krajinu

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná 21. 9. 2019 v 9,15 hod. v prostorách jídelny 21.budovy Zlínského kraje

Program:

1.Současný stav zemědělství z pohledu MZe- Ing. Miroslav Toman, CSc. Ministr zemědělství ČR

2.Škody způsobené hrabošem na polních porostech v roce 2019-Ing. Zdeněk Jandejsek – prezident AKČR

3.Sucho v krajině – vyhodnocení současného stavu a možnosti jeho řešení – Prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. Intersucho

AK Zlín

Ing. Jana Brázdilová

 

 

 

Vyhlášení soutěže Regionální potravina Zlínského kraje a Perla Zlínska 2019

Regionální potravina Zlínského kraje a Perla Zlínska – vyhlášení soutěží pro rok 2019

Vážení přátelé, v letošním roce se koná již jubilejní 10. ročník soutěže o značku „Regionální potravina Zlínského kraje 2019“ a 14. ročník soutěže „ Perla Zlínska“. Cílem soutěží je podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a hlavně původ.

Přihlášením do soutěže máte možnost nabídnout spotřebitelům nejen kvalitu svých výrobků, ale zároveň máte možnost provést prezentaci vlastní firmy. Nezabýváme se totiž pouze vyhodnocením výrobků přihlášených do soutěže, ale následně   propagujeme potravináře ze Zlínského kraje při příležitostech jako jsou zemědělské a potravinářské výstavy, farmářské trhy, kulturní akce, a to nejen v kraji, ale i mimo něj. Věříme, že stejně jako nám, i vám zaleží na tom, aby spotřebitel věděl, že u nás na Zlínsku se vyrábí velmi kvalitní potraviny, přičemž suroviny na jejich výrobu neprocestovaly polovinu světa, ale pochází z větší části z naší země, z našeho kraje.

V příloze najdete:

 

Rozhovor s ministrem zemědělství o novele veterinárního zákona

Blesk, 12. března 2019

Otřesná špína, malé klece a zubožení pejsci. To je realita množíren, proti kterým bojují Blesk Tlapky. Velkým úspěchem proto je, že politici nepředloží jeden, ale hned tři zákony, které mají zatočit s množírnami. Dva z nich jsou známé, ten třetí exkluzivně Blesku představil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Aby se zamezilo týrání zvířat, předložil jste vládě novelu veterinárního zákona. Ta ji včera přijala. Jak pomůže v boji proti množírnám?

Novela má tři hlavní parametry. Musí být hlášeny veškeré feny v domácnosti chovatele, budou muset být hlášeni všichni chovatelé, kteří mají tři a více fen – doteď to bylo pět fen. A zároveň se zvyšují sankce za špatnou ohlašovací povinnost. Do konce měsíce bude ještě další zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ten půjde do legislativní rady vlády příští týden, takže předpokládám, že do konce března bude projednán, abychom oba zákony spojili.

A v tom novém zákoně definujete množírnu jak?

Ano. Odcituji definici za zákona: Množírnou se rozumí zařízení, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické a etologické (etologie je vědní obor o chování živočichů, – pozn. red.) potřeby. Množírnou se rozumí zařízení uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti zařízení rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

Kdo mi řekne, že jsem tyto poměrně těžko uchopitelné podmínky dodržel a nemám množírnu?

V okamžiku, kdy se zaregistruje někdo se třemi a více fenkami, tak musí mít povolení státní veterinární správy a ta nadefinuje úplně přesně v rámci vyhlášky, jestli to jsou nebo nejsou vyhovující podmínky.

Jsou lidé, kteří mají tři pejsky jen tak, a všechno jsou to fenky. Ti se budou muset registrovat?

Pokud mají tři a více fenek, tak se budou muset zaregistrovat.

I když ty feny nikdy neměly štěňata?

Ano, tam je to o tom, že se definuje, jak často mohou mít feny štěňata.

Když si pořídím tři fenky s tím, že je nechci rozmnožovat, tak se budu muset přihlásit.

Ano, fenky starší 12 měsíců.

A kam je musím přihlásit?

Na státní veterinární správě.

Takže tam budou zástupy lidí, mnohdy i seniorů, kteří budou přihlašovat své tři fenky?

Myslím, že do dnešního dne, jak je povinnost přihlašovat 5 a více fen, tak je 900 takových zařízení. Nepředpokládám, že to budou tisíce lidí, ale v rámci stupně předběžné opatrnosti to tak bude muset být.

Co dalšího přináší chystaný zákon, kromě definice množírny?

Chovatel bude muset mít kopii evidenčního listu vrhu štěňat, tam bude naprosto známý původ zvířete, kdy se narodilo, jak se narodilo, co musí splňovat. Zároveň tam bude muset být napsáno, čím bylo krmeno, popis štěněte a jak se o něj starat.

Kolik vrhů může mít fena, aby se nejednalo o množírnu?

Maximálně tři vrhy za dva roky a štěňata mohou být odebrána nejdříve v 50 dnech. Kočka smí mít také tři vrhy za dva roky a koťata budou moci být odebrána ve 12 týdnech nejdříve.

Jak v tomto ohledu pomůže povinné čipování psů?

My do budoucna budeme chtít registry (očipovovaných psů – pozn. red.) propojit, ale nyní ne. Očipována budou muset být štěňata do 11 týdnů, souvisí to s tím, kdy budou poprvé vakcinována proti vzteklině.

Tuto povinnost bude mít kdo?

Chovatel, který zvíře koupil. U zvířete pak bude muset na požádání prokázat, že je očipováno, ošetřeno.

Ale když čipovat musím já coby kupující a ne ten, kdo mi zvíře prodává, tak z čipu nezjistím původ psa. Jak ho tedy zjistím?

Když budete kupovat vat zvíře, budete muset mít doloženo, odkud zvíře e pochází, kdo ho prodal. . Bude to průvodní list.

Takže bude na novém majiteli psa, aby si zjistil původ štěněte?

Prodávající má povinnost – kupujícímu předat veškeré informace.“

Jaké budou sankce za porušení zákona?

V zákonu na ochranu proti týrání zvířat je až 500 tisíc korun a u veterinárního zákona, když někdo do opomene nahlásit fenky, tak je to 50 tisíc korun.

Ve Sněmovně je nyní i novela trestního o zákona z dílny šéfa TOP P 09 Jiřího Pospíšila, která se také věnuje týrání zvířat. Jak spolu budou u všechny tyto fungovat?

Ve chvíli, kdy novela a veterinárního zákona přijde, do Sněmovny, věřím, že se s tím, který už byl předložen (Pospíšilovou u normou – pozn. red.), vzájemně propojí.

Když dojde k týrání zvířat nebo odhalení -množírny, tak se bude e postupovat podle kterého – zákona?

Myslím, že se to sjednotí – a bude se používat ta a přísnější varianta.

Tedy v závažných h případech místo pokuty rovnou vězení. Odkdy předpokládáte, že vaše normy začnou platit?

Moje představa je od podzimu nebo konce letošního roku.

Proč se tomu ale ministerstvo začalo věnovat až teď?

Jsem tady 8 měsíců a od té doby, co jsem nastoupil, jsme začali připravovat zákon proti týrání i změnu veterinárního zákona. Děláme na tom poměrně intenzivně.

Premiér Babiš přiznal, že to vzbudilo jeho zájem až díky Blesku. Vy jste o tom předtím nemluvil na vládě?

My to máme tak, že veterinární zákon byl v plánu legislativních prací. Jsem rád, že se tomu novináři věnují. To prosazování věcí je pak pro nás daleko jednodušší.

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/ministr/vystoupeni-a-clanky/rozhovor-s-ministrem-zemedelstvi-o-1.html