Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Program :

Povinnosti zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.
Cílem je seznámit zemědělské subjekty s podklady a informace obsaženými na portálu farmáře, které mohou využít ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření.

Přednáší:
Ing. Lubomír Smrček, lektor

Termín konání seminář: 14. března 2024

Místo : zasedací místnost NAVOS a.s. Kroměříž

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Povinnosti zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

Cílem je seznámit zemědělské subjekty s podklady a informace obsaženými na portálu farmáře, které mohou využít ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření.

Termín konání semináře: 5. března 2024

Místo: Hasičská zbrojnice Štípa

Přednáší:

Ing. Lubomír Smrček

NEPRODUKČNÍ PLOCHY

Program:

1. DZES   8    vyhrazení minimálního podílu půdy z výměry zemědělského podniku

2. Práce s LPIS

3. Vymezení ploch a dotační pravidla 

4. Podpory pro rok 2024, změny v podmínkách DZES

5. Diskuse a praxe

Přednáší:

Ing. Petr Slovák

Termín: 19.10.2023

Místo: ZOD Delta Štípa s.r.o., Zlín-Štípa

Čas: 9,00 hod.

Nové možnosti čerpání prostředků z národních a evropských dotací

Program:

1. Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb

2. Podmínky jednotné žádosti

3. Novela NV č. 307/2014 Sb.

4. Deklarace neprodukčních ploch a převod na kulturu U

5. Deklarace plodin a jejich zákresy v rámci žádosti

6. Základní změny v podmínkách přímých plateb

7. Využití portálu farmáře

8. Diskuse

Termín semináře: 17.10.2023

Místo konání: Zemědělský podnik Zámoraví a.s., Břest /jídelna/

Čas zahájení: 9,00 hod.

EKOPLATBY

POZVÁNKA na workshop se zaměřením na přímé platby a ekoschémata

Workshop se skuteční 16.6.2023 v ZOD Delta Štípa od 9,00 hod.

Program:

1.Přímé platby – ekoschémata

celofaremní ekoplatba

precizní zemědělství

půdoochranné technologie

2.Metodika hospodaření ve zranitelných oblastech

vyhláška a její požadavky

praxe

Přednáší:

Ing. Petr Slovák

SEMINÁŘ – Neprodukční plochy

Zveme vás na seminář zaměřený na problematiku neprodukční ploch a diskutovaných změn po roce 2024

Program:

 • DZES 8 – vyhrazení minimálního podílu půdy z výměry zemědělského podnik
 • Práce s LPIS
 • Vymezení ploch a dotační pravidla
 • Návrhy pro plnění podmínek DZES a podpory pro rok 2024
 • Diskuse a praxe

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík

Workshop – EKOPLATBY

WORKSHOP, který se bude konat 18.4.2023 ve firmě Agrodružstvo Morkovice

Program:

1. Přímé platby – ekoschémata
-celofaremní ekoplatba
-precizní zemědělství
-půdoochranné technologie

2 Metodika hospodaření ve zranitelných oblastech
-vyhláška a její požadavky
-praxe

 1. Diskuse

Přednáší:
Ing. Martin Gabrhelík

NOVÁ METODIKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z NÁRODNÍCH A TAKÉ EVROPSKÝCH DOTACÍ

SEMINÁŘ

 • termín:14.dubna 2023
 • místo: Zálesí agro a.s. BISKUPICE
 • Program:
 • 1. Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb
 • 2. Podmínky jednotné žádosti
 • 3. Novela NV č. 307/2014 Sb.
 • 4. Deklarace neprodukčních ploch a převod na kulturu U
 • 5. Deklarace plodin a jejich zákresy v rámci žádosti
 • 6. Základní změny v podmínkách přímých plateb
 • 7. využití portálu farmáře
 • 8. Diskuse
 • Přednáší:
 • Ing. Lubomír Smrček