PROTIEROZNÍ KALKULAČKA

 

Program :

1. Plnění požadavků DZES

-podkladové vrstvy týkající se eroze v LPIS

-půdoochranné technologie

-nejčastější nedostatky v praxi

2. Protierozní vyhláška

-vyhláška a její požadavky

-protierozní kalkulačka

-praxe

3. Diskuse