Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Povinnosti zemědělských podniků, které vyplývají z povinných požadavků na hospodaření a z norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

Cílem je seznámit zemědělské subjekty s podklady a informace obsaženými na portálu farmáře, které mohou využít ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření.

Termín konání semináře: 5. března 2024

Místo: Hasičská zbrojnice Štípa

Přednáší:

Ing. Lubomír Smrček