Seminář Informační podpora ing. Lubomír Smrček

Dne 1. listopadu 2018 pořádá Zemědělský Svaz Uherské Hradiště ve spolupráci s Institutem vzdělávání seminář, jehož cílem je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly viz. přiložená pozvánka 4. 1.11.2018 – Informační podpora – Smrček, Ostrožská Lhota .

Přihlášky posílejte na szds-uh@uh.

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka

Seminář – „Přehled povinností v oblasti životního prostředí“

Dotační projekt 9.F.e. Regionální přenos informací ve spolupráci s Informačním centrem Agrární komory Zlín si Vás dovoluje pozvat na seminář

Přehled povinností v oblasti životního prostředí, který se koná v pátek 26. 10. 2018 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Mze Zarámí 88, Zlín

Program:

 • Havarijní plány
 • Polní složiště
 • Integrované povolení (IPPC)   
 • Schválení vyjmenovaných zdrojů dle Zákona 201/2012 Sb. na ochranu ovzduší         
 • Měření emisí – změny od 20. prosince 2018
 • Roční hlášení do ISPOP             
 • Hlášení do IRZ – přes ISPOP (amoniak, odpady)           
 • Těsnost jímek na závadné látky – kejda, močůvka, odpadní vody z WC             
 • Kontinuální kontrolní systém u jímek 
 • Hodnocení rizika ekologické újmy       
 • Odpady, odpadní vody ze sociálního zařízení, vypouštění odpadních vod
 • Likvidace azbestu
 • Identifikační číslo provozovny příjemce
 • ADR – přeprava nebezpečných věcí      
 • Odběr vody ze studní  
 • Bioplynové stanice      
 • Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí           
 • Pohotovostní plány pro zvláštní situace – povodeň, vysoká teplota ve stáji apod.
 • Aktualizace pohotovostních plánů – nebezpečné nákazy
 • Protokoly o nezařazení
 • Hromadná aplikace léčiv           Časové rozpětí cca 2 hodiny.
 • U jednotlivých bodů bude probráno, o co se jedná, typické příklady, zákonné povinnosti v dané oblasti, novinky, záludnosti a „špeky“ v dané oblasti.

 

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

 

Seminář 10. 10. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti 

Vás zvou na seminář

Vybrané změny v nitrátové směrnici a v přímých platbách od r. 2019

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

 

který se koná ve středu 10. října 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o., Svatoplukova 346, Uherské Hradiště

 Přednášejí:

Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

 Program semináře:

 1. Změny nitrátové směrnice v roce 2018
 2. Změny týkající se rostlinolékařského zákona
 3. Informace k 7.kolu PRV (říjen 2018)
 4. Aktualizace nařízení vlády k podmíněnosti
 5. Úprava DZES 5 od roku 2019

 Seminář je bez vložného.

Organizační zabezpečení:                                

Ing, Dagmar Gracová, ředitelka ZS ČR, ú.o. v Uherském Hradišti, 572 551 219, 778 151 679151