„TOP Víno Slovácka 2019“

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště vyhlašuje XII. ročník soutěže TOP VÍNO SLOVÁCKA“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory města Uherské Hradiště a Agrární komory ČR.

Jedná se o regionální ocenění vína ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd révy vinné mající původ na území ČR ze sklizně roku 2018. Tato soutěž se řídí statutem, jehož podmínky musí vinaři a přihlášená vína splňovat. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům bude udělen certifikát a medaile „TOP Víno Slovácka 2019“, kterou mohou být oceněná vína označena na obalu. Dále budou uděleny „Ceny za kolekci vín“.

Registrace se vyplňuje on-line v systému ELWIS Národního vinařského centra. Jednotlivé vzorky vín se registrují prostřednictví elektronické přihlášky na stránkách   www.elwis.cz od 20. června 2019. Uzávěrka přihlášek je 31. července 2019.

Sběr vzorků vín bude probíhat ve čtvrtek 1. a pátek 2. srpna 2019   od 7 do 17 hodin v sídle: Agrární komory UH, Svatoplukova 346, Uherské Hradiště, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Senzorické hodnocení vzorků vín proběhne v úterý 6. srpna 2019 v Uherském Hradišti pod dohledem vedoucího degustace Ing. Vojtěcha Masaříka a s odborným garantem Ing. Jakubem Šebestou. V deseti TOP Vínech budou procentuálně zastoupeny jednotlivé kategorie dle Klíče k vyhodnocení. Statut soutěže a Klíč k vyhodnocení jsou přílohou a na stránkách www.elwis.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vinařských slavnostech 17. srpna 2019 v Polešovicích za účasti významných hostů, kde bude příležitost k neformálnímu setkání milovníků dobrého vína a široké veřejnosti. Je připraven bohatý kulturní program, ochutnávka všech vín přihlášených do soutěže, bio vín a ochutnávka potravin z místních provozoven a regionálních potravin Zlínského kraje.

V podvečer je připravena v ulici Vinařská ochutnávka vín v otevřených Polešovských sklepech s bohatým občerstvením za doprovodu cimbálových muzik.

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených na Slovácku. Pro milovníky vín je tato značka zárukou kvality. Soutěž prezentuje práci zemědělců, vinařů a je oceněním jejich záslužné činnosti.

Ing. Dagmar Gracová

Statut TOP Vína Slovácka 2019

2019 Klíč k vyhodnocení vín konečný

 

Letošní Ovčácký den na Valašsku je již minulostí

 

XIII. ročník Ovčáckého dne na Valašsku

Agrární komora Valašska pořádala 15. června v pořadí již třináctý ročník akce s názvem Ovčácký den na Valašsku. Deset ročníků se uskutečnilo v obci Prlov na Vsetínsku, od desátého ročníku se pravidelně schází zemědělská, ale i nezemědělská veřejnost v areálu Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.

Nad akcí převzal záštitu vedle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka i ministr zemědělství České republiky Ing. Miroslav Toman, CSc.

Na Ovčácký den se do Rožnova sjelo více jak dva tisíce návštěvníků, pro které byl připraven velmi bohatý program, a to jak program kulturního charakteru, tak program s odbornou zemědělskou tématikou. Návštěvníci si mohli prohlédnout zemědělské stroje vázající se k chovu zvířat i ukázky zvířat chovaných na Valašsku.

Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení. Byly připraveny krajové speciality, jako třeba halušky s brynzou, borůvkové, na Valašsku haferové, knedlíky a mnoho dalších všem smyslům lahodících pokrmů.

Naše akce má v zásadě dva cíle. Za prvé představit nezemědělské veřejnosti nelehkou práci valašských zemědělců a za druhé představit a zpopularizovat školu, která připravuje budoucí generace sedláků.

                                      Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda Agrární komory Valašska

fotografie k nahlédnutí na odkazu níže:

https://drive.google.com/open?id=17FWgrEuZxSdULAdh8Pt2vl9SB3mKLSPN