Praktické využití Portálu farmáře k jednotné žádosti

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná ve středu 6.4.2022 v 14.30 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

 1. Změny ve Strategickém plánu SZP, redistributivní platba
 2. Ekoschémata a dopady do zemědělských podniků
 3. Aplikace v Portálu farmáře při podávání a tvorby dotačních žádostí a PRV
 4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti, vazba na LPIS
 5. Diskuse, řešení konkrétních požadavků účastníků workshopu                                                                                                                                                  Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvanka-IC AK -6.4.2022

Portál farmáře a jeho využití pro JŽ

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 6.4.2022 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 1. Praktické využití portálu pro JŽ
 2. Změny na Portálu farmáře – LPIS a registr zvířat
 3. Evidence hnojení a pastvy, změny a povinnosti
 4. Možnosti vedení evidence hnojení, POR a pastvy na portálu farmáře
 5. Standardy DZES v ochraně půdy (DZES 4, 5 a 6)
 6. Diskuse

        Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvanka-6.4.2022

Současné hospodaření v akciové společnosti Dolňácko, a.s. Hluk

Příští rok tomu bude deset let, co akciová společnost Ostrožsko majetkově ovládla akciovou společnost Dolňácko, bývalé Zemědělské družstvo Hluk. Od té doby se pod novým vedením udála spousta věcí a mnohé se změnilo. K lepšímu.

Bohužel stav akciové společnosti Dolňácko nebyl ani zdaleka ideální. Spousta budov a zařízení chátrala a bylo potřeba investic do základní infrastruktury. Rozlehlé farmy v Hluku a Boršicích bez vykoupených spodních pozemků rovněž výhrou nebyly. Ale za uplynulých devět let se udělala spousta práce a postupnými kroky se daří věci napravovat.                                                                                                                    Ing. Petr Kolůch, ředitel společnosti Dolňácko, a.s. Hluk

celý článek…..Dolňácko, 2021

       

Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců týkající se čerpání dotací, přípravy na kontroly a využívání informačních zdrojů v provozní praxi

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

Pozvánka 30.11.2021 – Smrček, Uherské Hradiště

Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se bude konat 22. listopadu 2021 v 16.00 hod. na úřadě Agrární komory Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

 1. Nové možnosti rozšiřování kvality produkce
 2. Trendy ve způsobu zpracování révy vinné
 3. Víno v čase, kultura konzumace vína

Lektor: Karel Novotný – enolog vinařství Štěpán Maňák

Těšíme se na Vaši účast.

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvanka-IC AK -22.11.2021

Seminář Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti)

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 10.11.2021 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 1. Pracovní zákresy v evidenci půdy LPIS-vnitřní erozní pozemky, zemědělské parcely, ostatní zákresy (polní složiště, dočasně nezpůsobilá půda, libovolné zákresy atd.)
 2. Exporty a importy zákresů ve formátu shp, využití zákresů do předtisku jednotné žádosti (zákresy a deklarace plodin)
 3. Elektronické změny v evidenci půdy uživatelem
 4. Ukázka práce s protierozní kalkulačkou
 5. Diskuse, řešení konkrétních požadavků účastníků semináře

        Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvánka 10.11.2021

 

 

 

 

 

 

Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se bude konat 8.listopadu 2021 v 16.00 hod. na úřadě Agrární komory Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

 1. Nové možnosti rozšiřování kvality produkce
 2. Trendy ve způsobu zpracování révy vinné
 3. Víno v čase, kultura konzumace vína

Lektor: Karel Novotný – enolog vinařství Štěpán Maňák

Těšíme se na Vaši účast.

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvanka-IC AK -8.11.2021

Seminář – Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektoři: Ing. Jiří Kapička, Ing. Jan Srbek                                                            Výzkumný ústav meliorací ochrana půdy, v.v.i.

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

27.10.2021 – Ochrana půdy – VÚMOP Uherské Hradiště

Schválené sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) jsou to také platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, platby pro mladé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS).

Sazba na SAPS v roce 2021 bude 3 331,68 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 1 833,32 Kč/ha.

Stejně jako v předchozích letech chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která tvoří 50% částku ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok je 1 665,84 Kč/ha.

Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na citlivé komodit více než tři miliardy korun.

Sektor Sazba

(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 198,88
Chmel 15 273,41
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 380,63
Ovoce vysoká pracnost 7 975,42
Zelenina velmi vysoká pracnost 9 880,78
Zelenina vysoká pracnost 3 230,45
Konzumní brambory 4 470,96
Cukrová řepa 6 807,24
Bílkovinné plodiny 1 858,56
Masná telata 7 979,53
Dojnice 3 659,99
Ovce a kozy 4 204,17

Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou přepočteny podle směnného kurzu Evropské centrální banky stanoveného k 30. 9. 2021, který letos byl 25,495 Kč/EUR.

Snížení jednotkových sazeb v porovnání s rokem 2020 je způsobeno kromě směnného kurzu zejména snížením celkových rozpočtových stropů určených na přímé platby a převodem 0,8 % finančních prostředků z přímých plateb na platby v rámci Programu rozvoje venkova.

Z národních zdrojů evropské platby doplňují přechodné vnitrostátní podpory poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny během listopadu 2021.

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

 

Zdroj MZe, 14.10.2021

 

 

Seminář – Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: JUDr. Pavel Truxa, Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na seminář 15.10.2021