Vyhodnocení soutěže „TOP Víno Slovácka 2019“

Multifunkční zařízení v areálu školního hřiště Polešovicích se stalo dějištěm vyhlašování oceněných vín 12-ho ročníku soutěže a výstavy vín „TOP Víno Slovácka 2019“. O tituly se v ní ucházelo 24 vinařů a vinařských podniků se 133 vzorky vín, což byl největší počet přihlášených vinných moků v dosavadní historii soutěže.Nejlépe hodnoceným vínem jedné z prestižních soutěží v regionu Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky se stal Hibernal Organic collection z pozdního sběru ročníku 2018.

Soutěž o nejlepší kolekci vín opanoval už podesáté polešovický Jaroslav Vaďura. Tentokrát s Muškátem moravským, Hibernalem, Rulandským šedým, Floriánkou a Aureliem.

Deset vyhodnocených vín, která získala certifikát „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Hibernal Organic collection, PS, Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 2. Chardonnay, slámové, Vinařství Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 3. Muškát Ottonel, MZV, Agro Zlechov
 4. Rulandské bílé, PS, Vinařství Cícha Tomáš, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 5. Muškát moravský, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 6. Hibernal, VzH, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 7. André, MZV, Vinařství Těthal Jiří, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 8. Pálava, VzB, Vinařství U Kostela, Polešovice
 9. Rulandské šedé, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 10. Floriánka, VzB, Vinařství Jaroslav, Polešovice

Nejlepší kolekce vín „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice,
 2. Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 3. Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory Agrární komory ČR a města Uherské Hradiště.

Katalog_2019

 

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka AK UH

 

 

Zásah vyšší moci

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti.
V případě, že žadatel podá Fondu ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete, jako doklad prokazující danou skutečnost již nemusí žadatel předkládat Fondu kafilerní lístek nebo potvrzení z jateční provozovny.

K formuláři ohlášení bude dokládat již pouze potvrzení od veterinárního lékaře.
Skutečnost, že dané zvíře bylo předáno na jatka nebo asanačnímu podniku, bude kontrolovat Fond pomocí párového hlášení v Integrovaném zemědělském registru.

zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Vinařství ve Zlínském kraji – proměny

Dotační projekt 9. F.e.  Regionální přenos informací ve spolupráci s Informačním centrem Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na workschop Vinařství ve Zlínském kraji – proměny.

Seminář se koná 17. 8. 2018 v 11 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu, územní organizace v Uherském Hradišti, Svatoplukova 346 a bude pokračovat v multifunkčním areálu školy v Polešovicích Seminář – viz příloha

Pozvánka IC ZK – 17.8.2019

Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:

 • 15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti pro rok 2020)
 • 15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné.

Změna standardu DZES 5 umožňuje využít půdoochrannou technologii podrývání při zakládání porostů u cukrové řepy na MEO plochách a nově také při zakládání porostů řepky olejné na SEO plochách.

Správné a úplné provedení půdoochranné technologie podrývání je podmíněno jejím včasným nahlášením na SZIF.

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:

 • 15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti 2020)
 • 15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné

Hlášení obsahuje:

 • identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla půoochranná technologie aplikována na části DPB),
 • identifikace plodiny,
 • termín provedení.

Do LPIS bude implementována nová funkcionalita „Hlášení podrývání“, která bude od 1. 9. 2019 přístupná pro registrované uživatele v rámci LPIS na Portálu farmáře.

Požadované parametry ohledně podrývání jsou uvedeny v Příručce kontroly podmíněnosti platné pro rok 2019, která je dostupná na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/

V případě potřeby je rovněž možné využít konzultací některého z poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, certifikovaného pro oblast Zemědělství / Péče o půdu. Kontakty na akreditované poradce naleznete v registru http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx.

Pro další dotazy je k dispozici e-mailová adresa: info@mze.cz

Informace k hlášení PT podrývání byla rozeslána všem dotčeným zemědělským subjektům emailovou zprávou.

„TOP Víno Slovácka 2019“

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště vyhlašuje XII. ročník soutěže TOP VÍNO SLOVÁCKA“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory města Uherské Hradiště a Agrární komory ČR.

Jedná se o regionální ocenění vína ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd révy vinné mající původ na území ČR ze sklizně roku 2018. Tato soutěž se řídí statutem, jehož podmínky musí vinaři a přihlášená vína splňovat. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům bude udělen certifikát a medaile „TOP Víno Slovácka 2019“, kterou mohou být oceněná vína označena na obalu. Dále budou uděleny „Ceny za kolekci vín“.

Registrace se vyplňuje on-line v systému ELWIS Národního vinařského centra. Jednotlivé vzorky vín se registrují prostřednictví elektronické přihlášky na stránkách   www.elwis.cz od 20. června 2019. Uzávěrka přihlášek je 31. července 2019.

Sběr vzorků vín bude probíhat ve čtvrtek 1. a pátek 2. srpna 2019   od 7 do 17 hodin v sídle: Agrární komory UH, Svatoplukova 346, Uherské Hradiště, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Senzorické hodnocení vzorků vín proběhne v úterý 6. srpna 2019 v Uherském Hradišti pod dohledem vedoucího degustace Ing. Vojtěcha Masaříka a s odborným garantem Ing. Jakubem Šebestou. V deseti TOP Vínech budou procentuálně zastoupeny jednotlivé kategorie dle Klíče k vyhodnocení. Statut soutěže a Klíč k vyhodnocení jsou přílohou a na stránkách www.elwis.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vinařských slavnostech 17. srpna 2019 v Polešovicích za účasti významných hostů, kde bude příležitost k neformálnímu setkání milovníků dobrého vína a široké veřejnosti. Je připraven bohatý kulturní program, ochutnávka všech vín přihlášených do soutěže, bio vín a ochutnávka potravin z místních provozoven a regionálních potravin Zlínského kraje.

V podvečer je připravena v ulici Vinařská ochutnávka vín v otevřených Polešovských sklepech s bohatým občerstvením za doprovodu cimbálových muzik.

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených na Slovácku. Pro milovníky vín je tato značka zárukou kvality. Soutěž prezentuje práci zemědělců, vinařů a je oceněním jejich záslužné činnosti.

Ing. Dagmar Gracová

Statut TOP Vína Slovácka 2019

2019 Klíč k vyhodnocení vín konečný

 

Na uherskobrodském učilišti se soutěžilo o nejlepšího opraváře a malíře

       Střední odborné učiliště Uherský Brod uspořádalo pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra školství Roberta Plagy dne 29. března 2019 už 11. ročník Mezinárodní soutěž odborných dovedností žáků v oboru Opravář zemědělských strojů a malíř.

Soutěž se skládá z části praktické a jízdě zručnosti. 16 opravářů z 8 škol změřilo své síly ve svařování, zámečnických pracích a jízdě zručnosti traktorem s 5 tunovým vlekem, kde předvedli jízdu mezi kužely a couvání v určeném prostoru. Vítězem se stal žák z SOŠ Levice, druhé místo obsadil soutěžící SOŠ z Nového Mesta nad Váhom a na bronzový stupínek vystoupil žák týmu SOU Uh. Brod, skvělý Jakub ŠIMČÍK.

Malíři měli za úkol ztvárnit dle vlastního pojetí, představivosti a umu „Mou vlast“. Jako jednoznačně nejlepší bylo hodnoceno porotou dílo Český lev domácí soutěžící, jedinečné a nenapodobitelné Zuzky Dohnalové.

Součástí doprovodného programu bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže mateřských a praktických škol, tentokrát na téma „Jaro, léto, podzim zima – na světě je přece príma!“. A bylo se opravdu na co dívat. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnily děti z většiny školek a přebírání ceny za vítězné práce z rukou významných hostů byl pro ně velký zážitek.

Své vize na téma „Pravda a láska zvítězí..“ nám předvedli žáci ze základních škol v soutěži Sprejerství jako umění. Ale nebojte se, nestříkalo se na zdi ani na auta. Účastníci měli k dispozici plátna v dřevěném rámu, na kterých se mohli doslova vyřádit.

Organizace Agrární komory a ZS ČR  v Uherském Hradišti připravila prezentaci zemědělství pod titulem „Zemědělství žije“, o kterou děti projevily velký zájem.

Kromě samotného soutěžení mohli návštěvníci shlédnout ukázky řemesel, zemědělské techniky a zvířat, ovčácký den s ukázkami dojení, výroby sýrů a stloukání másla. Společnost ZEMASPOL Uherský Brod a.s. připravila mimo jiné ukázky svých zemědělských komodit, které vyzvaly ke svému určování nejen děti, ale i dospělé. Hitem letošního ročníku se stali draví ptáci, které nám předvedli členové Záchranné stanice Hluk pod názvem „Nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.

Tato akce přispěla k přiblížení učebních oborů široké veřejnosti a zejména rodičům a dětem, které se rozhodují pro budoucí uplatnění v životě. Zemědělské podniky mohou z řad absolventů SOU čerpat své budoucí zaměstnance.

Vinař ze Slovácka

,,VÍNO DĚLÁME S NADŠENÍM,“ ŘÍKÁ VINAŘ ZE SLOVÁCKA. ZÍSKÁVÁ CENY Z CELÉHO SVĚTA

ZA SVÉ VÍNO SBÍRÁ MEDAILE V PRESTIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH PO CELÉM SVĚTĚ. PŘITOM ZAČAL VÍNO DĚLAT OD DEMIŽÓNU, JAK SÁM O SOBĚ ŘÍKÁ ŠTĚPÁN MAŇÁK Z ŽÁDOVIC NA HODONÍNSKU.

V čem spočívá tajemství úspěchu vašich vín?

Hlavně je to díky kolektivu lidí, které baví dělat víno. Především náš enolog je zapáleným vinařem.

Kdy jste začal vinařit?

Od mala mě bavilo pěstování a zpracování vína i ovoce. Bavil jsem se tím a časem začalo být víno úspěšné na místních koštech. Vinařství se pak rozvinulo postupně, plynule.

Zdědil jste zálibu po někom z rodiny?

Po rodičích jsem zdědil malý sklípek. Asi před třiceti lety jsem ho vybagroval a udělal ho větší. Vlezlo se tam pak asi třicet tisíc litrů. V roce 2000 jsme už koupili starší halu v bývalém JZD. Dnes už děláme i tři sta tisíc litrů za rok.

Jak se tedy vaše rodinné vinařství za těch dvacet let prosadilo na trhu? Bylo to těžké?

Bylo, protože jsem chtěl dělat kvalitní vína a výhradně moravská. Šlo to pomalu, nebyl to žádný skok. Na vše jsem si musel vydělat, nic jsem nezdědil. Také jsem nešel například do rychle ziskových stáčených vín, nevalil jsem kamiony a dovozová vína. Prosazoval jsem kvalitu. A to je vždycky problém. Protože víno je pak dražší. Dnes už je to jinak, zákazníci jsou ochotni zaplatit za kvalitní víno i vyšší částky. V začátcích ale kladli největší důraz na cenu. Víno prodáváme výhradně v lahvích a výhradně z moravských hroznů.

Máte vinařské vzdělání, nebo jste samoukem?

Mám zemědělskou technickou školu s oborem mechanizace zemědělské výroby. Studoval jsem ji ve Strážnici. Vinařství jsem se naučil sám. Vtipné je, že i náš skvělý enolog je vyučeným elektrotechnikem.

Na jaká vína se zaměřujete?

Baví mě velký sortiment, tolik druhů vína, co děláme my, nemá žádné velké vinařství. Líbí se mi nové odrůdy, rezistentní, které nepotřebují žádnou chemii a dají se vyrábět v bio kvalitě, bez jedů. Aktuálně to nejlepší je teď v Salonu vín ve Valticích. Je to odrůda Rotgipfler, kterou jsme vysázeli na pěti hektarech.

Kladete důraz na terroir, tedy vína charakteristická pro danou oblast. Jak ovlivňuje vaše vína?

Naše vinice na Žádovicku jsou na vápenných spraších. Je to trochu jiná půda oproti okolí Pálavy. Vápenec je tady už rozložený a půda má vysoký obsah vápníku. To se v charakteristice vína projeví. Svou roli sehrávají i kopce a jižní svahy, na nichž hrozny suprově dozrávají.

Jaká jsou tedy typická vína Žádovicka?

Děláme vína suchá i polosuchá a polosladká. Jsou minerální, šťavnatější, svěží. Protože kyselinky jsou tady vždy o kapičku vyšší než jinde. To pro nás bylo velkým plusem právě v posledních letech, kdy vinaři z jiných oblastí museli kyseliny do vína přidávat uměle. Pro naše víno to bylo velmi významné plus, protože nejlepší je, když se nic nemusí přidávat uměle.

Co je na práci vinaře nejtěžší?

Pro mě je to vždycky byrokracie. Nevadí mně dřina na vinici, práce, papírování je ale nejhorší. Pomalu každý měsíc k nám přijdou dvě kontroly, pořád někdo chce různé evidence. Je to spousta papírování. Dřív jsem to dělal sám, dnes už na to mám lidi.

Co vás naopak na vinařině těší?

Radost z úspěchů, když víno vyhraje a získá ocenění, to je povzbuzující. A pak, když lidi jsou z vína nadšeni. Zrovna včera jsme měli velkou ochutnávku vín a lidé byli spokojeni, víno chválili. Takové dělení radosti je možná víc než zlatá medaile.

Věnujete se tomu celá rodina, jak máte rozdělené role?

Já zajišťuji provoz, syn se věnuje obchodu a manželka dělá evidenci a papírovou práci.

Dochází občas k profesním střetům? Kdo vyhrává?

Občas to zaskřípe jako všude jinde, ale vždycky to dopadne dobře. Musí k tomu být tolerance z obou stran. Někteří známí se diví, že nám to funguje, protože s manželkou jsme dvacet čtyři hodin denně už dvacet let. Občas jsou věci, které musí člověk nechat plavat a dát druhým prostor. To funguje i s naším enologem. Je zvídavý, rád zkouší nové postupy a u nás k tomu má zázemí i vlastní laboratoř.

Jaké novinky chystáte?

Chceme se víc zaměřit na nové rezistentní odrůdy, které nevyžadují chemické ošetřování. V chuti si nezadají s našimi odrůdami, některé jsou o něco aromatičtější.

Zdroj: Dagmar Sedláčková

Na uherskobrodském učilišti se soutěžilo o nejlepšího opraváře a malíře

    Střední odborné učiliště Uherský Brod uspořádalo pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra školství Roberta Plagy dne 29. března 2019 už 11. ročník Mezinárodní soutěž odborných dovedností žáků v oboru Opravář zemědělských strojů a malíř.

    Soutěž se skládá z části praktické a jízdě zručnosti. 16 opravářů z 8 škol změřilo své síly ve svařování, zámečnických pracích a jízdě zručnosti traktorem s 5 tunovým vlekem, kde předvedli jízdu mezi kužely a couvání v určeném prostoru. Vítězem se stal žák z SOŠ Levice, druhé místo obsadil soutěžící SOŠ z Nového Mesta nad Váhom a na bronzový stupínek vystoupil žák týmu SOU Uh. Brod, skvělý Jakub ŠIMČÍK.

    Malíři měli za úkol ztvárnit dle vlastního pojetí, představivosti a umu „Mou vlast“. Jako jednoznačně nejlepší bylo hodnoceno porotou dílo Český lev domácí soutěžící, jedinečné a nenapodobitelné Zuzky Dohnalové.

    Součástí doprovodného programu bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže mateřských a praktických škol, tentokrát na téma „Jaro, léto, podzim zima – na světě je přece príma!“. A bylo se opravdu na co dívat. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnily děti z většiny školek a přebírání ceny za vítězné práce z rukou významných hostů byl pro ně velký zážitek.

     Své vize na téma „Pravda a láska zvítězí..“ nám předvedli žáci ze základních škol v soutěži Sprejerství jako umění. Ale nebojte se, nestříkalo se na zdi ani na auta. Účastníci měli k dispozici plátna v dřevěném rámu, na kterých se mohli doslova vyřádit.

    Organizace Agrární komory a ZS ČR  v Uherském Hradišti připravila prezentaci zemědělství pod titulem „Zemědělství žije“, o kterou děti projevily velký zájem.

   Kromě samotného soutěžení mohli návštěvníci shlédnout ukázky řemesel, zemědělské techniky a zvířat, ovčácký den s ukázkami dojení, výroby sýrů a stloukání másla. Společnost ZEMASPOL Uherský Brod a.s. připravila mimo jiné ukázky svých zemědělských komodit, které vyzvaly ke svému určování nejen děti, ale i dospělé. Hitem letošního ročníku se stali draví ptáci, které nám předvedli členové Záchranné stanice Hluk pod názvem „Nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.

    Tato akce přispěla k přiblížení učebních oborů široké veřejnosti a zejména rodičům a dětem, které se rozhodují pro budoucí uplatnění v životě. Zemědělské podniky mohou z řad absolventů SOU čerpat své budoucí zaměstnance.

Cestou za chutěmi

V Praze dne 31. října 2018 – Agrární komora ČR ve spolupráci s Beny TV připravila cyklus dokumentárně vzdělávacích programů o českém zemědělství, který pod názvem „Cestou za chutěmi“ začne dne 5. listopadu 2018 vysílat Česká televize na svém 2. programu, a to v pravidelném harmonogramu pondělí a čtvrtek, vždy od 18:05 hod., a to až do 17. prosince.

Třináct dílů po deseti minutách představí divákům moderní české zemědělství v jeho šíři aktivit, ukáže práci v krajině, pěstování plodin, chov hospodářských zvířat, zpracování komodit a výrobu potravin v provázanosti na český venkov a využívání a ochranu přírodních zdrojů, a to formou zajímavého vyprávění v atraktivním grafickém zpracování. Motivy vzniku TV cyklu upřesnil Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR: „Naším cílem je ukázat českému spotřebiteli reálnou podobu současného zemědělství a práce zemědělců ve zvolených základních odvětví v celé jejich hloubce a pestrosti. Ačkoliv vycházíme z bohatých tradic a odkazu našich předků, je dnešní zemědělství zároveň velice moderní sektor s technickými a technologickými vymoženostmi, které do značné míry odstranily fyzickou náročnost a potřebu lidské práce a v mnohem větší míře také dbají na ochranu krajiny, vod, ovzduší či půdy s důrazem na racionální práci na polích a pohodu chovaných zvířat. Rádi bychom podnítili zájem diváků, tedy spotřebitelů o kvalitní a chutné české potraviny, a současně tím probudili hrdost na práci, kterou pro celou společnost zemědělci vykonávají.“

Hlavním průvodcem každého dílu je jedna zvolená komodita, a z ní vyrobená potravina, kterou budeme sledovat v její cestě od pole až na talíř. Pořadí dílů je následující Mléko, Zelenina, Ovčí a kozí sýry, Rostlinné oleje, Vejce, Brambory, Hovězí maso, Mošty, Pstruzi, Houby, Vepřové maso, Cukr a Pečivo. Průvodcem pořadu je Otakar Brousek ml. Díly budou po svém odvysílání v premiéře dostupné přímo i na stránkách České televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12351463452-cestou-za-chutemi/dily/

Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
m. 602 440 763, e-mail: felcarek@akcr.cz

Seminář Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami

Zveme Vás  tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele – fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávání nových informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Nakládání s hnojivy – Klír, Kozlovská, Ostrožská Lhota

Těšíme se na Vaši účast.

      ing. Dagmar Gracová

ZS ČR, ú.o. v Uh. Hradišti
Svatoplukova 346
686 01 Uherské Hradiště