Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců týkající se čerpání dotací, přípravy na kontroly a využívání informačních zdrojů v provozní praxi

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

Pozvánka 30.11.2021 – Smrček, Uherské Hradiště