Seminář – Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektoři: Ing. Jiří Kapička, Ing. Jan Srbek                                                            Výzkumný ústav meliorací ochrana půdy, v.v.i.

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

27.10.2021 – Ochrana půdy – VÚMOP Uherské Hradiště