Den otevřených dveří ve společnosti Agro Okluky, a.s. v Dolním Němčí

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní Den otevřených dveří v zemědělském podniku, jejímž pořadatelem je Zemědělský svaz ČR a Agrární komora Uherské Hradiště. Tento den otevřených dveří v zemědělském podniku je jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se celá naše veřejnost neobešla. V příloze zasíláme pozvánku na akci DOD, která bude v  termínu 17.6.2022 od 9:00 hod. ve společnosti Agro Okluky a.s. v Dolním Němčí. Jedná se o všední den, aby mohli být pozváni i žáci ze základních škol a děti z mateřských škol. Pro ty, kteří se chtějí do zemědělského podniku podívat a nemají možnost dopravy, zajišťujeme přepravu autobusem, který bude odjíždět v 8.30 hod. z autobusového nádraží Uherského Hradiště do místa určení. V areálu společnosti se děti i veřejnost mohou podívat do stájí, odchovny telátek, bioplynové stanice, prohlédnout si moderní zemědělské stroje. Chystáme doprovodný program pro děti ,, Zemědělství žije“  s poznávacími materiály o českém zemědělství a překvapení ve formě reklamních předmětů.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 Ludmila Holíková                                                                                   Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště                                             Svatoplukova 346                                                                                                                686 01 Uherské Hradiště
e-mail:  szds-uh@uh.cz
tel.:          572 551 219
mob.:       778 151 679

agrookluky_pozvánkaA4-2022

Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele – fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávání nových informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství,

pořádaný Zemědělským svazem Uherské Hradiště v pátek 27. května 2022 od 9 hod. v Restauraci ,,U Dvořáků“ Uherské Hradiště- Mařatice.

Program semináře:

 1. Úvod
 2. Hlavní téma
 • Jak připravit pachtovní / nájemní smlouvu
 • Jak uzavřít pachtovní / nájemní smlouvu
 • Jak řešit změny pachtu / nájmu
 • Jak ukončit pacht / nájem
 1. Doplňková témata 

Lektor:         JUDr. Pavel Truxa

                    člen Právní komise Zemědělského svazu České republiky                                                specialista na právo v zemědělství, pro podnikatele a obchodní korporace                      advokát

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

9. Pozvánka – Praktika správy, Truxa – 27.5.2022 Uherské Hradiště 

Půdoochranné technologie v návaznosti na podmínky DZESů, ochrana životního prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 27.4.2022 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program: 

 1. Standardy DZES v ochraně půdy
 2. Půdoochranné technologie
 3. Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu zákona
 4. Protierozní vyhláška a její současné dopady na hospodaření zemědělského podniku
 5. Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v zemědělském podniku
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

      Pozvanka-IC AK -27.4.2022

Pachtovní a nájemní vztahy

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 13.4.2022 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 

 1. Obecná ustanovení o nájmu
 2. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu
 3. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 4. Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
 5. Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
 6. Pacht závodu
 7. Pacht zemědělský, historie, současná úprava
 8. Náležitosti pachtovní smlouvy
 9. Pacht při spoluvlastnictví
 10. Obnova pachtu
 11. Změna vlastníka a pacht
 12. Pacht x správa společné věci
 13. Praktické zkušenosti z pachtovních vztahů, diskuze, dotazy

 

Lektor: Mgr. Petr Haas, právník  ZSČR

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 Pozvanka-13.4.2022 –

Praktické využití Portálu farmáře k jednotné žádosti

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná ve středu 6.4.2022 v 14.30 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

 1. Změny ve Strategickém plánu SZP, redistributivní platba
 2. Ekoschémata a dopady do zemědělských podniků
 3. Aplikace v Portálu farmáře při podávání a tvorby dotačních žádostí a PRV
 4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti, vazba na LPIS
 5. Diskuse, řešení konkrétních požadavků účastníků workshopu                                                                                                                                                  Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvanka-IC AK -6.4.2022

Portál farmáře a jeho využití pro JŽ

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 6.4.2022 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 1. Praktické využití portálu pro JŽ
 2. Změny na Portálu farmáře – LPIS a registr zvířat
 3. Evidence hnojení a pastvy, změny a povinnosti
 4. Možnosti vedení evidence hnojení, POR a pastvy na portálu farmáře
 5. Standardy DZES v ochraně půdy (DZES 4, 5 a 6)
 6. Diskuse

        Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvanka-6.4.2022

Současné hospodaření v akciové společnosti Dolňácko, a.s. Hluk

Příští rok tomu bude deset let, co akciová společnost Ostrožsko majetkově ovládla akciovou společnost Dolňácko, bývalé Zemědělské družstvo Hluk. Od té doby se pod novým vedením udála spousta věcí a mnohé se změnilo. K lepšímu.

Bohužel stav akciové společnosti Dolňácko nebyl ani zdaleka ideální. Spousta budov a zařízení chátrala a bylo potřeba investic do základní infrastruktury. Rozlehlé farmy v Hluku a Boršicích bez vykoupených spodních pozemků rovněž výhrou nebyly. Ale za uplynulých devět let se udělala spousta práce a postupnými kroky se daří věci napravovat.                                                                                                                    Ing. Petr Kolůch, ředitel společnosti Dolňácko, a.s. Hluk

celý článek…..Dolňácko, 2021

       

Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců týkající se čerpání dotací, přípravy na kontroly a využívání informačních zdrojů v provozní praxi

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

Pozvánka 30.11.2021 – Smrček, Uherské Hradiště

Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se bude konat 22. listopadu 2021 v 16.00 hod. na úřadě Agrární komory Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program:

 1. Nové možnosti rozšiřování kvality produkce
 2. Trendy ve způsobu zpracování révy vinné
 3. Víno v čase, kultura konzumace vína

Lektor: Karel Novotný – enolog vinařství Štěpán Maňák

Těšíme se na Vaši účast.

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 

Pozvanka-IC AK -22.11.2021