Celostátní soutěž oboru malíř a Mezinárodní soutěž v jízdě zručnosti.

Střední odborné učiliště Uherský Brod si Vás dovoluje pozvat na prohlídku školy v rámci Celostátní soutěže oboru malíř a Mezinárodní soutěže v jízdě zručnosti. Vyhodnocení soutěže bude probíhat v pátek 10. května 2024 v prostorách školy.  V sobotu 11. května 2024 je připraven program pro širokou veřejnost. Zemědělský svaz ČR, ú.o. a Agrární komora Uherské Hradiště, ve spolupráci s učilištěm, každoročně připravují prezentaci zemědělství s názvem „Zemědělství žije!“. Tato akce je zároveň vyjádřením podpory a propagace zemědělského oboru.

Přikládáme pozvánku, kde naleznete podrobné informace o doprovodném programu.

soutěž SOU Uherský Brod

Protestní akce zemědělců, jízda traktorů po Uherském Hradišti

Ve čtvrtek jsme jako zemědělci okresu Uherské Hradiště protestovali jízdou traktorů a souprav po Uherském Hradišti pod mottem: Nechte nás vyrábět zdravé a cenově dostupné potraviny pro občany. Zejména nám jde o zmírnění a změnu Green Dealu (zeleného údělu, nebo zelené dohody) na Real Deal, tedy reálnou dohodu. Pokud by vše zůstalo tak, jak je nastaveno, poklesla by dramaticky výroba potravin u nás i v Evropě a potraviny by byly výrazně dražší, některé i nedostupné. Dnešní akci pořádaly Zemědělský svaz a Agrární komora po celé naší republice a naše územní organizace Uherské Hradiště se připojily, aby vyjádřily souhlas s protestem.

Ing. Martin Moulis                                                                                                            předseda představenstva ZS ČR a AK UH

Zemědělská prvovýroba a ekologické zemědělství

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná ve čtvrtek 20. října 2022 ve 14.30 hod. v zasedací místnosti ZS ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346,          686 01 Uherské Hradiště

 Program: 

 1. Přímé platby po roce 2023
 2. Plošné podpory (AEKO, EZ) po roce 2023
 3. Ekoschémata, nadstavbová ekoschémata v zemědělství
 4. Změny DZES
 5. Zákon o hnojivech a rostlinolékařský zákon
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Pozvanka-IC AK -20.10.2022

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Budoucnost vinařství ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná ve středu 10. srpna 2022 v 17.00 hod. na  SŠPHZ, Kollárova 617, Uh.Hradiště

Program: 

 1. Vinařské Slovácké podoblasti, specifikace a odlišnosti
 2. Výměna zkušeností v oblasti pěstování vinic a výroby vín
 3. Moderní technologie společně s tradičními postupy při zpracování révy vinné
 4. Ochutnávka vín z loňské produkce spojena s hodnocením

Lektor. Ing. Jakub Šebesta

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pro vinaře je otevřena soutěž

,,TOP Víno Slovácka 2022,,

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, ú.o. Uherské Hradiště po dvouleté pauze vlivem pandemie koronaviru opět navazuje na tradici a vyhlašuje třináctý ročník soutěže „TOP Víno Slovácka“, které se mohou zúčastnit vinaři ze Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod svatým Antonínkem a Blatničky.

Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd révy vinné mající původ na území ČR ze sklizně roku 2021. Zájemci mohou svá vína přihlašovat od 1. června do 30. července na internetové stránce www.elwis.cz.

Vzorky vín k degustaci se budou předávat v úterý 2. a středu 3. srpna 2022  od 7 do 17 hodin v místě sídla: Svatoplukova 346 v Uherském Hradišti.

Senzorické hodnocení vzorků vín proběhne ve středu 10. srpna 2022 s odborným garantem Jakubem Šebestou, který vždy rád přijme pozvání na degustaci, neboť   má velmi vysokou úroveň.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vinařských slavnostech 20. srpna 2022 v Polešovicích za účasti významných hostů. Zde budou mít účastníci možnost v rámci bohatého kulturního programu a podkresu cimbálových muzik ochutnat vína všech soutěžících, bio vína a potraviny ze Slovácka.

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených na území Slovácka ve Zlínském kraji a přilehlých obcích. Pro milovníky vín je tato značka zárukou kvality a pro vinaře oceněním jejich celoroční práce.

Akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje a Ministerstva zemědělství,  koná  se  pod  záštitou   ministra   zemědělství   Zdeňka   Nekuly, hejtmana Zlínského  kraje   Radima   Holiše   a   statutární   náměstkyně   hejtmana Hany Ančincové.

Den otevřených dveří ve společnosti Agro Okluky, a.s. v Dolním Němčí

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní Den otevřených dveří v zemědělském podniku, jejímž pořadatelem je Zemědělský svaz ČR a Agrární komora Uherské Hradiště. Tento den otevřených dveří v zemědělském podniku je jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se celá naše veřejnost neobešla. V příloze zasíláme pozvánku na akci DOD, která bude v  termínu 17.6.2022 od 9:00 hod. ve společnosti Agro Okluky a.s. v Dolním Němčí. Jedná se o všední den, aby mohli být pozváni i žáci ze základních škol a děti z mateřských škol. Pro ty, kteří se chtějí do zemědělského podniku podívat a nemají možnost dopravy, zajišťujeme přepravu autobusem, který bude odjíždět v 8.30 hod. z autobusového nádraží Uherského Hradiště do místa určení. V areálu společnosti se děti i veřejnost mohou podívat do stájí, odchovny telátek, bioplynové stanice, prohlédnout si moderní zemědělské stroje. Chystáme doprovodný program pro děti ,, Zemědělství žije“  s poznávacími materiály o českém zemědělství a překvapení ve formě reklamních předmětů.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 Ludmila Holíková                                                                                   Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště                                             Svatoplukova 346                                                                                                                686 01 Uherské Hradiště
e-mail:  szds-uh@uh.cz
tel.:          572 551 219
mob.:       778 151 679

agrookluky_pozvánkaA4-2022

Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele – fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávání nových informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství,

pořádaný Zemědělským svazem Uherské Hradiště v pátek 27. května 2022 od 9 hod. v Restauraci ,,U Dvořáků“ Uherské Hradiště- Mařatice.

Program semináře:

 1. Úvod
 2. Hlavní téma
 • Jak připravit pachtovní / nájemní smlouvu
 • Jak uzavřít pachtovní / nájemní smlouvu
 • Jak řešit změny pachtu / nájmu
 • Jak ukončit pacht / nájem
 1. Doplňková témata 

Lektor:         JUDr. Pavel Truxa

                    člen Právní komise Zemědělského svazu České republiky                                                specialista na právo v zemědělství, pro podnikatele a obchodní korporace                      advokát

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova

9. Pozvánka – Praktika správy, Truxa – 27.5.2022 Uherské Hradiště 

Půdoochranné technologie v návaznosti na podmínky DZESů, ochrana životního prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 27.4.2022 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346

Program: 

 1. Standardy DZES v ochraně půdy
 2. Půdoochranné technologie
 3. Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu zákona
 4. Protierozní vyhláška a její současné dopady na hospodaření zemědělského podniku
 5. Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v zemědělském podniku
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

      Pozvanka-IC AK -27.4.2022

Pachtovní a nájemní vztahy

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 13.4.2022 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 

 1. Obecná ustanovení o nájmu
 2. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu
 3. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 4. Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
 5. Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
 6. Pacht závodu
 7. Pacht zemědělský, historie, současná úprava
 8. Náležitosti pachtovní smlouvy
 9. Pacht při spoluvlastnictví
 10. Obnova pachtu
 11. Změna vlastníka a pacht
 12. Pacht x správa společné věci
 13. Praktické zkušenosti z pachtovních vztahů, diskuze, dotazy

 

Lektor: Mgr. Petr Haas, právník  ZSČR

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 Pozvanka-13.4.2022 –