EKOPLATBY

POZVÁNKA na workshop se zaměřením na přímé platby a ekoschémata

Workshop se skuteční 16.6.2023 v ZOD Delta Štípa od 9,00 hod.

Program:

1.Přímé platby – ekoschémata

celofaremní ekoplatba

precizní zemědělství

půdoochranné technologie

2.Metodika hospodaření ve zranitelných oblastech

vyhláška a její požadavky

praxe

Přednáší:

Ing. Petr Slovák