Seminář – Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství

 Program:

 1. Agroenvironmentálně –klimatická opatření, Ekologické zemědělství
 2. Změny podmíněnosti
 3. Protierozní vyhláška a protierozní kalkulačka
 4. Bilancování živin
 5. Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, evidence hnojení
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Při konání semináře je třeba důsledně dodržovat hygienická pravidla a opatření

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 Pozvanka 15.9.2021

 

SOU Uherský Brod pořádá sbírku pro ZOO v Hodoníně

Žáci SOU v Uherském Brodě chtějí přispět na zmírňování následků škod po tornádu na Jižní Moravě. Proto žáci navrhli tento leták na pomoc ZOO v Hodoníně, která byla vážně zasažena tornádem a bude potřebovat značnou pomoc, aby se mohla znovu otevřít veřejnosti.

Tímto by Vás chtěli požádat o zapojení se do této iniciativy s žádostí o finanční pomoc. viz leták

 

SOU UB-leták

 

Střední odborné učiliště Uherský Brod SŠ řemesel a chovatelství Svat.Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Žáci SOU Uh. Brod budou mít nová pracovištěImage

SOU Uherský Brod

Za podpory Zlínského kraje dne 15.4.2021 byla podepsána smlouva se vítěznou stavební firmou na akci  SOU Uh.Brod -Revitalizace prostor odborného vzdělávání

Celá akce v hodnotě téměř 8 mil. Kč se bude realizovat v prostorách SOU Uh.Brod v areálu na ulici Vazová v průběhu čtyř měsíců.

V rámci stavební akce  bude daný prostor zrekonstruován a budou vytvořeny pro výuku  tři  samostatná pracoviště s tématikou práce se zvířaty  , která budou účelově na sebe navazovat a budou sloužit pro výuku žáků v oborech Chovatelství a Zemědělec-farmář. Další čtvrté odborné pracoviště bude zřízeno pro technické obory – Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce.

Prvním pracovištěm  bude učebna pro výuku odborných předmětů. Zde bude probíhat výuka především předmětů pro živočišnou výrobu  a  další předměty  zaměřené na práci se zvířaty. Bude se se zde vyučovat v rámci oboru Chovatelství  hlavně  problematika ošetřování psů, péče o ně , problematika  rozmnožování psů a péče o mláďata, tělesná stavba psů,  teorie veterinářské péče, teorie výcviku psů – služebních , canisterapie, sportovní agility, apod. V rámci oboru Zemědělec farmář bude učebna využívána na odbornou výuku péče a ošetřování hospodářských zvířat – skotu, prasat, koní, ovcí, koz, apod. Výuka bude rozšířena i o teorii chovu zvláštních zvířat – včely, ryby, kožešinová zvířata a exotické ptactvo.  V učebně budou umístěny i názorné učební pomůcky pro zlepšení didaktiky výuky – modely, obrazy, aj. Učebna bude vybavena moderní audiovizuální  technikou  s vybavenou databází odborných vzdělávacích  pořadů  pro vzdělávání žáků.

Druhé odborné pracoviště bude určeno rovněž pro praktickou výuku žáků oboru Chovatelství a Zemědělec-farmář. Pracoviště bude určeno pro přímé nácvikové činnosti péče o zvířata, především o psy. Bude se jednat nácvik hygienické péče o zvířata , každodenní ošetřování zvířat, péči o srst, základy veterinárních činností, péči o mláďata. Rovněž zde bude probíhat praktická výuka v rámci výstavnictví – posuzování exteriéru psů zvířat a výstavní hodnocení psů. Toto odborné pracoviště bude vybaveno zázemím pro hygienu zvířat (mycí boxy) a speciálními pomůckami pro péči o zvířata (speciální stoly, údržbová technika a speciální nářadí pro údržbu srsti zvířat, aj.)

Třetí odborné pracoviště bude využíváno pro přímý výcvik psů. Bude doplněno učebními pomůckami   pro výcvik štěňat i dospělých psů. Bude se zde prakticky vyučovat postupy pro zvládnutí  základních a správných návyků psů jako je socializace ,  základní poslušnost, nácvik základů zdravotního ošetření  a první pomoci u psů,  odstraňování nežádoucího chování psů, budou se učit přímou práci se psy , kteří mají handicap . Rovněž zde bude probíhat základní nácviky ve výcviku psů pro služební  činnosti (policejní, psovodi, pohraniční psi), pro canisterapii ( psi pro práci s postiženými lidmi, starými lidmi), pro výcvik v agilitách,  aj. Ve speciálním výcviku žáci se budou učit v návaznosti na probranou teoretickou výuku i nácvikovou práci předvádění psů ve výstavnictví.  Výuka bude doplněna o praktický nácvik práce se psy jiných majitelů, práci se psy v dobrovolných a jím podobných organizací a sdružení  ( útulky, záchytné stanice, apod.) Žáci se tak naučí základní dovednosti se psy , které budou aplikovat ve zvolených firmách při individuálních praxích po celé Moravě.

Čtvrté odborné pracoviště je určeno pro technické obory – Mechanik opravář silničních motorových vozidel (Automechanik), Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Toto pracoviště bude vybaveno jako moderní kovárenská dílna plynovou výhní a příslušným ručním nářadím a dalšími pomůckami pro kovárenskou činnost. V rámci učebních osnov se žáci budou učit pracovat se železem, tepelně ho zpracovávat kováním ,  provádět opravy na materiálech pomocí tepelného ohřevu  a vyrábět i dekorační předměty typické pro kovárenskou praxi.

 

Ing. Jiří Polanský

ředitel SOU Uh.Brod

 

Článek – SOU Uh. Brod

Webinář – Praktické využití Portálu farmáře k jednotné žádosti

Agrární komora Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat na webinář, který se koná v úterý 23. března 2021 online Teams Microsoft od 9 hod.

                                                   Program:

 1. Změny na portálu farmáře (LPIS a registr zvířat, vedení evidence hnojení, POR, pastva ..)
 2. Novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb. v platném znění (přímé platby)
 3. Přechodné období
 4. Jednotná žádost, PRV
 5. Příprava nové společné zemědělské politiky

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Webinář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvanka – 23.3.2021 

Webinář- Praktické zkušenosti o povinných evidencích při zemědělské výrobě

Pozvánka 18.3.2021

Zemědělský svaz ČR, ú. o. Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat na webinář, který se koná ve čtvrtek 18.března 2021 online přes TEAMS Microsoft od 9:00 hod.

Program:

 1. Novela NV č. 262/2012 Sb. (akční program) – změny od 1.7.2020
 2. Návrh novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a prováděcí vyhlášky č. 377/2013 Sb. (vedení evidence hnojení)
 3. Havarijní plány, pohotovostní plány
 4. Polní složiště, jímky, skladové karty
 5. Novely nařízení vlády č. 48/2017 Sb. (změny v DZES a PPH)
 6. Praktické poznámky k provozním dokumentům a evidencím

 

Lektor: ing. Lubomír Smrček

Webinář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. regionální přenos informací

 

Regionální potravina Zlínského kraje 2020

Metodika_RP_2020,

RP_cast_A_Zadatel_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast B_specifikace_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast C_prohlaseni_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast_D_souhlas_2020_final_k_10_2_2020

Vážený výrobce potravin,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a tím podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ. Dále pak propagovat potravináře Zlínského kraje při všech příležitostech jako jsou kulturní akce v kraji, farmářské trhy.

Soutěžit mohou potravinářské podniky v těchto kategoriích:

 1. Masné výrobky tepelně opracované
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
 3. Sýry včetně tvarohu
 4. Mléčné výrobky ostatní
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné)
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
 9. Ostatní

Přijímání přihlášek do soutěže do 24. 6. 2020

 • poštou, nebo osobně na adresu: AK Zlín, Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
 • nebo e-mailem: akzlin@agrokomora.cz,
 • datovou schránkou: thrafef

Je nutné, aby přihlášky byly vyplněny na aktuálních formulářích s platností na rok 2020. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

K přihláškám je nutné dodat:

 • výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců
 • fotodokumentaci u nebaleného výrobku
 • srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke kontrole, zda jsou správně zpracovány
 • technickou dokumentaci k výrobku
 • čestné prohlášení žadatele
 • souhlas žadatele ze zpracování osobních údajů

Termín a místo zasedání hodnotitelské komise je 2. 7. 2020 od 11:00 hodin  budově Restaurace SCHODKY, Tlumačov 

Navážení výrobků:

Výrobky přivezte 30. 6. 2020 od 7,00 do 15,00 hod. – nekazící se výrobky – AK Zlín, Bartošova 4393, Zlín– 1. 7. 2020 od 7,00 do 15,00 hod. – rychle se kazící potraviny – Restaurace SCHODKY Tlumačov– 2. 7. 2020 od 7,00 do 9,00 hod. – pekařské a cukrářské výrobky – Restaurace SCHODKY Tlumačov

Výrobky je třeba dodat v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise (8 členná) a následné focení výrobků (min. 2 ks). Výrobky budou ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování. Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná ministrem zemědělství.Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku Regionální potravina ZK, získají zdarma mediální podporu pro oceněné výrobky a možnost prezentovat zdarma tyto výrobky při ochutnávkových a prodejních akcích v kraji.Účast na Slavnostním předávání je povinná, termín a místo bude včas upřesněno.

Na adrese www.agro-zk.cz naleznete podrobnou metodiku a přihlášku do soutěže. Tuto metodiku s přílohami (přihláškou) najdete v příloze, nebo také i na webových stránkách www.regionalnipotravina.czPokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další informace.

Věříme, že využijete možnosti zúčastnit se soutěže a prokázat tak kvalitu Vašich výrobků a upozornit spotřebitele na Vaše produkty.

Přílohy: Metodika a  Přihláška včetně příloh pro rok 2020

Ing. Jana Brázdilová

Koordinátorka soutěže Regionální potravina pro Zlínský kraj

Telefon: 776 163 696