Letošní Ovčácký den na Valašsku je již minulostí

 

XIII. ročník Ovčáckého dne na Valašsku

Agrární komora Valašska pořádala 15. června v pořadí již třináctý ročník akce s názvem Ovčácký den na Valašsku. Deset ročníků se uskutečnilo v obci Prlov na Vsetínsku, od desátého ročníku se pravidelně schází zemědělská, ale i nezemědělská veřejnost v areálu Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.

Nad akcí převzal záštitu vedle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka i ministr zemědělství České republiky Ing. Miroslav Toman, CSc.

Na Ovčácký den se do Rožnova sjelo více jak dva tisíce návštěvníků, pro které byl připraven velmi bohatý program, a to jak program kulturního charakteru, tak program s odbornou zemědělskou tématikou. Návštěvníci si mohli prohlédnout zemědělské stroje vázající se k chovu zvířat i ukázky zvířat chovaných na Valašsku.

Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení. Byly připraveny krajové speciality, jako třeba halušky s brynzou, borůvkové, na Valašsku haferové, knedlíky a mnoho dalších všem smyslům lahodících pokrmů.

Naše akce má v zásadě dva cíle. Za prvé představit nezemědělské veřejnosti nelehkou práci valašských zemědělců a za druhé představit a zpopularizovat školu, která připravuje budoucí generace sedláků.

                                      Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda Agrární komory Valašska

fotografie k nahlédnutí na odkazu níže:

https://drive.google.com/open?id=17FWgrEuZxSdULAdh8Pt2vl9SB3mKLSPN