Pro vinaře je otevřena soutěž

,,TOP Víno Slovácka 2022,,

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, ú.o. Uherské Hradiště po dvouleté pauze vlivem pandemie koronaviru opět navazuje na tradici a vyhlašuje třináctý ročník soutěže „TOP Víno Slovácka“, které se mohou zúčastnit vinaři ze Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod svatým Antonínkem a Blatničky.

Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd révy vinné mající původ na území ČR ze sklizně roku 2021. Zájemci mohou svá vína přihlašovat od 1. června do 30. července na internetové stránce www.elwis.cz.

Vzorky vín k degustaci se budou předávat v úterý 2. a středu 3. srpna 2022  od 7 do 17 hodin v místě sídla: Svatoplukova 346 v Uherském Hradišti.

Senzorické hodnocení vzorků vín proběhne ve středu 10. srpna 2022 s odborným garantem Jakubem Šebestou, který vždy rád přijme pozvání na degustaci, neboť   má velmi vysokou úroveň.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vinařských slavnostech 20. srpna 2022 v Polešovicích za účasti významných hostů. Zde budou mít účastníci možnost v rámci bohatého kulturního programu a podkresu cimbálových muzik ochutnat vína všech soutěžících, bio vína a potraviny ze Slovácka.

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených na území Slovácka ve Zlínském kraji a přilehlých obcích. Pro milovníky vín je tato značka zárukou kvality a pro vinaře oceněním jejich celoroční práce.

Akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje a Ministerstva zemědělství,  koná  se  pod  záštitou   ministra   zemědělství   Zdeňka   Nekuly, hejtmana Zlínského  kraje   Radima   Holiše   a   statutární   náměstkyně   hejtmana Hany Ančincové.