Seminář – Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: JUDr. Pavel Truxa, Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na seminář 15.10.2021