Seminář 10. 10. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti 

Vás zvou na seminář

Vybrané změny v nitrátové směrnici a v přímých platbách od r. 2019

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

 

který se koná ve středu 10. října 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o., Svatoplukova 346, Uherské Hradiště

 Přednášejí:

Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

 Program semináře:

  1. Změny nitrátové směrnice v roce 2018
  2. Změny týkající se rostlinolékařského zákona
  3. Informace k 7.kolu PRV (říjen 2018)
  4. Aktualizace nařízení vlády k podmíněnosti
  5. Úprava DZES 5 od roku 2019

 Seminář je bez vložného.

Organizační zabezpečení:                                

Ing, Dagmar Gracová, ředitelka ZS ČR, ú.o. v Uherském Hradišti, 572 551 219, 778 151 679151