Seminář Informační podpora ing. Lubomír Smrček

Dne 1. listopadu 2018 pořádá Zemědělský Svaz Uherské Hradiště ve spolupráci s Institutem vzdělávání seminář, jehož cílem je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly viz. přiložená pozvánka 4. 1.11.2018 – Informační podpora – Smrček, Ostrožská Lhota .

Přihlášky posílejte na szds-uh@uh.

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka

Seminář 10. 10. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti 

Vás zvou na seminář

Vybrané změny v nitrátové směrnici a v přímých platbách od r. 2019

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

 

který se koná ve středu 10. října 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR, ú.o., Svatoplukova 346, Uherské Hradiště

 Přednášejí:

Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

 Program semináře:

  1. Změny nitrátové směrnice v roce 2018
  2. Změny týkající se rostlinolékařského zákona
  3. Informace k 7.kolu PRV (říjen 2018)
  4. Aktualizace nařízení vlády k podmíněnosti
  5. Úprava DZES 5 od roku 2019

 Seminář je bez vložného.

Organizační zabezpečení:                                

Ing, Dagmar Gracová, ředitelka ZS ČR, ú.o. v Uherském Hradišti, 572 551 219, 778 151 679151

TOP Víno Slovácka 2018

„TOP VÍNO SLOVÁCKA 2018“
regionální ocenění vína

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti vyhlašuje XI. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory města Uherské Hradiště a Agrární komory ČR.

Jedná se o regionální ocenění vína ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd révy vinné mající původ na území ČR ze sklizně roku 2017. Tato soutěž se řídí statutem, jehož podmínky musí vinaři a přihlášená vína splňovat. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům bude udělen certifikát a medaile „TOP Víno Slovácka 2018“, kterou mohou být oceněná vína označena na obalu. Dále bude udělena „Cena za kolekci vín“.

Registrace se vyplňuje on-line v systému ELWIS Národního vinařského centra. Jednotlivé vzorky vín se registrují prostřednictví elektronické přihlášky na stránkách www.elwis.cz od 1. června 2018. Uzávěrka přihlášek je 31. července 2018.

Sběr vzorků vín bude probíhat ve dnech 1. a 2. srpna 2018 od 7 do 18 hodin a 3. srpna 2018 od 7 do 15 hodin v sídle: Agrární komory UH, Svatoplukova 346, Uherské Hradiště.

Senzorické hodnocení vzorků vín proběhne dne 7. srpna 2018 v Uherském Hradišti pod dohledem vedoucího degustace Ing. Vojtěcha Masaříka a s odborným garantem Ing. Jakubem Šebestou. V deseti TOP Vínech budou procentuálně zastoupeny jednotlivé kategorie dle Klíče k vyhodnocení. Statut soutěže a Klíč k vyhodnocení jsou na stránkách www.elwis.cz a www.agro-zk.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vinařských slavnostech 18. srpna 2018 v Polešovicích za účasti významných hostů, kde bude příležitost k neformálnímu setkání milovníků dobrého vína a široké veřejnosti. Je připraven bohatý kulturní program, ochutnávka všech vín přihlášených do soutěže, bio vín a ochutnávka potravin z místních provozoven a regionálních potravin Zlínského kraje.

V podvečer je připravena v ulici Vinařská ochutnávka vín v otevřených Polešovských sklepech s bohatým občerstvením za doprovodu cimbálových muzik.

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených na Slovácku. Pro milovníky vín je tato značka zárukou kvality. Soutěž prezentuje práci zemědělců, vinařů a je oceněním jejich záslužné činnosti.

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka AK Uherské Hradiště