Seminář Informační podpora ing. Lubomír Smrček

Dne 1. listopadu 2018 pořádá Zemědělský Svaz Uherské Hradiště ve spolupráci s Institutem vzdělávání seminář, jehož cílem je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly viz. přiložená pozvánka 4. 1.11.2018 – Informační podpora – Smrček, Ostrožská Lhota .

Přihlášky posílejte na szds-uh@uh.

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka