SEMINÁŘ 18.3.2022 – Národní a evropské podpory a jejich pravidla

  1. Nové technologické postupy v precizním zemědělství v návaznosti na nově zaváděné ekoschémata
  2. Využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů
  3. Pěstování plodin na erozně ohrožených půdách
  4. Plnění protierozních standardů DZES 4 a DZES 5 pro LPIS
  5. Nejnovější technologické postupy ekonomiky podniku, konkurenceschopnosti a jejich dopady na výsledky hospodaření
  6. Diskuse

 

Přednáší :

Ing. Lubomír  Smrček