Obnova trvalých travních porostů

Demonstrační ekofarma Javorník-CZ s.r.o. pořádá pro zemědělce další odbornou akci  tzv. Polní den 3. září 2019. Zahájení v 9,30 hodin.  

       Zářijový polní den bude věnován obnově trvalých travních porostů. Toto téma je pro zemědělce velmi aktuální. Zemědělci vnímají, že stávající pravidla týkající se obnovy  je potřeba revidovat a upravit. Byli proto přizváni přednášející z Ministerstva zemědělství, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, aby hledali společně možnosti řešení. Po teoretickém úvodním bloku polního dne následují ukázky v terénu. Akce je určena primárně zemědělcům, zúčastnit se mohou však i další zájemci. Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci programu na podporu Demonstračních farem. Vstup je volný.

Obnova TTP pozvanka

Zdroj: IS Moravské Kopanice