Rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje a dopady sucha na krajinu

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná 21. 9. 2019 v 9,15 hod. v prostorách jídelny 21.budovy Zlínského kraje

Program:

1.Současný stav zemědělství z pohledu MZe- Ing. Miroslav Toman, CSc. Ministr zemědělství ČR

2.Škody způsobené hrabošem na polních porostech v roce 2019-Ing. Zdeněk Jandejsek – prezident AKČR

3.Sucho v krajině – vyhodnocení současného stavu a možnosti jeho řešení – Prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. Intersucho

AK Zlín

Ing. Jana Brázdilová