Závěrečné zkoušky na SOU Uherský Brod

Zobrazit zdrojový obrázek

JDEME DO FINÁLE  – závěrečné zkoušky na SOU Uh. Brod jsou v plném proudu

 

„Závěrečná zkouška není hledáním toho, co žák neumí! Naopak musí vyzdvihnout, co všechno je žák schopen dokázat!“

 

Měsíc červen patří na středních školách již tradičně závěrečným zkouškám. Na našem učilišti jsou již v plném proudu. Sice s rouškami a dezinfekcí, ale s o to větším zápalem. Konečně  je ve škole zase živo! Žáci končících ročníků všech učebních oborů míří do finále…

Letošní studenti to mají oproti svým starším kolegům o to těžší, že se už téměř rok s menšími přestávkami vzdělávají dálkově. Virus je připravil o mnoho, ale především o hodiny praxe, kvůli čemuž se nemohli plnohodnotně připravovat na profesní dráhu ve svém oboru.

Za normálních okolností se učňovské zkoušky skládají ze tří částí – písemné, praktické a ústní. Letos nám ale ministerstvo udělalo „úlevu“  v tom, že písemná  zkouška odpadá. Z této změny mají žáci obzvlášť radost, neboť písemná a ústní část nepatří zrovna mezi ty oblíbené, a to z toho důvodu, že prověřuje především teoretické znalosti. Jinak je tomu u zkoušky praktické. Tu učni přímo milují, protože jim umožňuje plně využít dovednosti získané během tříletého studia. U některých oborů přijde vhod i fantazie a kreativita, u jiných zase přesnost a preciznost.

Závěrečné zkoušky jsou důležitým milníkem každého žáka, protože jedině na jejich základě obdrží úspěšný absolvent výuční list. Máme většinu žáků – dobrých řemeslníků se šikovnýma rukama, proto věřím, že v tomto „divném“  roce budeme mít jen samé úspěšné absolventy.

Všichni jsme hrdi na naše končící žáky, na jejich příjemný a usměvavý výraz ve tváři i v den závěrečných zkoušek. Nechť se Vám v životě daří k Vaší plné spokojenosti a radosti. Jsme rádi, že jsme mohli být aspoň na chvíli při tom….

 

Eva Jurásková

Střední odborné učiliště

Uherský Brod