Střední odborné učiliště Uherský Brod SŠ řemesel a chovatelství Svat.Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Žáci SOU Uh. Brod budou mít nová pracovištěImage

SOU Uherský Brod

Za podpory Zlínského kraje dne 15.4.2021 byla podepsána smlouva se vítěznou stavební firmou na akci  SOU Uh.Brod -Revitalizace prostor odborného vzdělávání

Celá akce v hodnotě téměř 8 mil. Kč se bude realizovat v prostorách SOU Uh.Brod v areálu na ulici Vazová v průběhu čtyř měsíců.

V rámci stavební akce  bude daný prostor zrekonstruován a budou vytvořeny pro výuku  tři  samostatná pracoviště s tématikou práce se zvířaty  , která budou účelově na sebe navazovat a budou sloužit pro výuku žáků v oborech Chovatelství a Zemědělec-farmář. Další čtvrté odborné pracoviště bude zřízeno pro technické obory – Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce.

Prvním pracovištěm  bude učebna pro výuku odborných předmětů. Zde bude probíhat výuka především předmětů pro živočišnou výrobu  a  další předměty  zaměřené na práci se zvířaty. Bude se se zde vyučovat v rámci oboru Chovatelství  hlavně  problematika ošetřování psů, péče o ně , problematika  rozmnožování psů a péče o mláďata, tělesná stavba psů,  teorie veterinářské péče, teorie výcviku psů – služebních , canisterapie, sportovní agility, apod. V rámci oboru Zemědělec farmář bude učebna využívána na odbornou výuku péče a ošetřování hospodářských zvířat – skotu, prasat, koní, ovcí, koz, apod. Výuka bude rozšířena i o teorii chovu zvláštních zvířat – včely, ryby, kožešinová zvířata a exotické ptactvo.  V učebně budou umístěny i názorné učební pomůcky pro zlepšení didaktiky výuky – modely, obrazy, aj. Učebna bude vybavena moderní audiovizuální  technikou  s vybavenou databází odborných vzdělávacích  pořadů  pro vzdělávání žáků.

Druhé odborné pracoviště bude určeno rovněž pro praktickou výuku žáků oboru Chovatelství a Zemědělec-farmář. Pracoviště bude určeno pro přímé nácvikové činnosti péče o zvířata, především o psy. Bude se jednat nácvik hygienické péče o zvířata , každodenní ošetřování zvířat, péči o srst, základy veterinárních činností, péči o mláďata. Rovněž zde bude probíhat praktická výuka v rámci výstavnictví – posuzování exteriéru psů zvířat a výstavní hodnocení psů. Toto odborné pracoviště bude vybaveno zázemím pro hygienu zvířat (mycí boxy) a speciálními pomůckami pro péči o zvířata (speciální stoly, údržbová technika a speciální nářadí pro údržbu srsti zvířat, aj.)

Třetí odborné pracoviště bude využíváno pro přímý výcvik psů. Bude doplněno učebními pomůckami   pro výcvik štěňat i dospělých psů. Bude se zde prakticky vyučovat postupy pro zvládnutí  základních a správných návyků psů jako je socializace ,  základní poslušnost, nácvik základů zdravotního ošetření  a první pomoci u psů,  odstraňování nežádoucího chování psů, budou se učit přímou práci se psy , kteří mají handicap . Rovněž zde bude probíhat základní nácviky ve výcviku psů pro služební  činnosti (policejní, psovodi, pohraniční psi), pro canisterapii ( psi pro práci s postiženými lidmi, starými lidmi), pro výcvik v agilitách,  aj. Ve speciálním výcviku žáci se budou učit v návaznosti na probranou teoretickou výuku i nácvikovou práci předvádění psů ve výstavnictví.  Výuka bude doplněna o praktický nácvik práce se psy jiných majitelů, práci se psy v dobrovolných a jím podobných organizací a sdružení  ( útulky, záchytné stanice, apod.) Žáci se tak naučí základní dovednosti se psy , které budou aplikovat ve zvolených firmách při individuálních praxích po celé Moravě.

Čtvrté odborné pracoviště je určeno pro technické obory – Mechanik opravář silničních motorových vozidel (Automechanik), Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Toto pracoviště bude vybaveno jako moderní kovárenská dílna plynovou výhní a příslušným ručním nářadím a dalšími pomůckami pro kovárenskou činnost. V rámci učebních osnov se žáci budou učit pracovat se železem, tepelně ho zpracovávat kováním ,  provádět opravy na materiálech pomocí tepelného ohřevu  a vyrábět i dekorační předměty typické pro kovárenskou praxi.

 

Ing. Jiří Polanský

ředitel SOU Uh.Brod

 

Článek – SOU Uh. Brod