seminář k problematice DZES 5 a DZES 7

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny

který se koná 7.listopadu 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zlínský kraj, 15. patro, místnost č. 1526, Zlín

 Přednášejí:    Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

Program semináře:
  1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019
  2. Investiční podpora PRV
  3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
  4. Vybrané změny agroenvironmentálně-klimatických opatření

Organizační zabezpečení:

AK Zlín , tel.: 776 163 696, e-mail: akzlin@agrokomora.cz

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do pátku 6.11.2019 na e-mail: akzlin@agrokomora.cz nebo tel.: 776 163 696 .