Den otevřených dveří

V pátek 11. října mělo 35 dětí mateřské školy a 45 dětí 4. a 5. třídy v Topolné a 60 dětí z šestého ročníku Bílovické ZŠ jedinečnou šancí podívat se do reálného provozu zemědělského podniku a poznat dnešní zemědělství. V rámci dnů českého zemědělství firma TOPAGRA, spol. s r.o. v Topolné umožnila návštěvu těchto dětí přímo v areálu firmy, podívat se do stájí, prohlédnout si moderní zemědělské stroje.

Ing. Vlastimil Lapčík uvítal děti a seznámil je s činností společnosti, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou se zaměřením na chov mléčného holštýnského skotu v celém jeho cyklu. Děti navštívily odchovnu telátek, seznámili se s jejich krmením a ti odvážnější si mohly pohladit telátko mimo ustájení. Následovaly stáje s mladými jalovicemi, vysokobřezími jalovicemi a kravami před porodem. Závěrem byla návštěva automatizované dojírny, kde se děti mohly na vlastní oči přesvědčit, že mléko se nevyrábí v supermarketech, ale dávají nám ho živá zvířata. Průvodcem nám byl zootechnik Ing. Ladislav Klon, který odborně a zajímavým způsobem vysvětlil pravidelný denní režim v živočišné výrobě, krmením, stlaním, dojením. Pravidelný režim je zárukou vysoké dojivosti dojnic. A to je podstatné, požadované. Pondělí až neděle, svátek. Není rozdílu. Ing. Klon vysvětlil reprodukci, jinak řečeno, jak a kdy jsou poprvé jalovice zapouštěny a jak dlouhá je březost. Co se děje při a po porodu, jaká je péče o telátka. Jak je uchováno nadojené mléko v chladících tancích než ho odčerpá a ke zpracování odveze vykupující společnost. A není ho málo. 400 dojnic z celkovou denní dojivostí 10.000 litrů to je opravdu objem.

Popojdeme dál na středisko mechanizace. To je ráj zejména pro kluky. Posadit se do kabiny velkého traktoru, kombajnu, řezačky zemědělských plodin a novinky v podniku nakladače v jehož kabině to vypadá jako v kosmické lodi, na podlaze je skutečný koberec. To je zážitek. Vybavení takových kabin je modernější a krásnější než v dnešních automobilech. Ani děvčata se nenechala zahambit a živě se o stroje zajímala. Průvodci nám zde byli mechanizátoři Luděk Tureček a Oto Kročil.

Prohlídka končí. Získané informace utřídily podle vystavených propagačních materiálů. A na závěr pracovnice ekonomického úseku připravily dětem malou svačinku z tvarohu sladkou i slanou a děti ji ochutnaly s rohlíky z nedaleké pekárny TOPEK, Topolná. Každý si pak odnesl malý dárek v podobě propagačních materiálů o zemědělství a mléčného výrobku. A takto jsme prohlídku po farmě absolvovali 4krát.

Dagmar Gracová