Nedostupnost Portálu farmáře, která je v průběhu podávání jednotné žádosti 2018

Dle informací SZIF bude Portál farmáře (a www.szif.cz) v termínu od 11. 5. 2018 20:00 – 13. 5. 2018 23:59 MIMO PROVOZ  a to z  důvodu plánované údržby informačního systému SZIF. Termín údržby vstupuje i do řádného termínu podávání jednotné žádosti a s odstávkou je tedy nutné počítat.