Seminář – Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství

 Program:

  1. Agroenvironmentálně –klimatická opatření, Ekologické zemědělství
  2. Změny podmíněnosti
  3. Protierozní vyhláška a protierozní kalkulačka
  4. Bilancování živin
  5. Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, evidence hnojení
  6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Při konání semináře je třeba důsledně dodržovat hygienická pravidla a opatření

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 Pozvanka 15.9.2021