Regionální potravina Zlínského kraje 2020

Metodika_RP_2020,

RP_cast_A_Zadatel_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast B_specifikace_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast C_prohlaseni_2020_final_k_10_2_2020

RP_cast_D_souhlas_2020_final_k_10_2_2020

Vážený výrobce potravin,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a tím podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ. Dále pak propagovat potravináře Zlínského kraje při všech příležitostech jako jsou kulturní akce v kraji, farmářské trhy.

Soutěžit mohou potravinářské podniky v těchto kategoriích:

 1. Masné výrobky tepelně opracované
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
 3. Sýry včetně tvarohu
 4. Mléčné výrobky ostatní
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné)
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
 9. Ostatní

Přijímání přihlášek do soutěže do 24. 6. 2020

 • poštou, nebo osobně na adresu: AK Zlín, Bartošova 4393, 760 01 Zlín,
 • nebo e-mailem: akzlin@agrokomora.cz,
 • datovou schránkou: thrafef

Je nutné, aby přihlášky byly vyplněny na aktuálních formulářích s platností na rok 2020. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

K přihláškám je nutné dodat:

 • výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců
 • fotodokumentaci u nebaleného výrobku
 • srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke kontrole, zda jsou správně zpracovány
 • technickou dokumentaci k výrobku
 • čestné prohlášení žadatele
 • souhlas žadatele ze zpracování osobních údajů

Termín a místo zasedání hodnotitelské komise je 2. 7. 2020 od 11:00 hodin  budově Restaurace SCHODKY, Tlumačov 

Navážení výrobků:

Výrobky přivezte 30. 6. 2020 od 7,00 do 15,00 hod. – nekazící se výrobky – AK Zlín, Bartošova 4393, Zlín– 1. 7. 2020 od 7,00 do 15,00 hod. – rychle se kazící potraviny – Restaurace SCHODKY Tlumačov– 2. 7. 2020 od 7,00 do 9,00 hod. – pekařské a cukrářské výrobky – Restaurace SCHODKY Tlumačov

Výrobky je třeba dodat v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise (8 členná) a následné focení výrobků (min. 2 ks). Výrobky budou ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování. Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná ministrem zemědělství.Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku Regionální potravina ZK, získají zdarma mediální podporu pro oceněné výrobky a možnost prezentovat zdarma tyto výrobky při ochutnávkových a prodejních akcích v kraji.Účast na Slavnostním předávání je povinná, termín a místo bude včas upřesněno.

Na adrese www.agro-zk.cz naleznete podrobnou metodiku a přihlášku do soutěže. Tuto metodiku s přílohami (přihláškou) najdete v příloze, nebo také i na webových stránkách www.regionalnipotravina.czPokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další informace.

Věříme, že využijete možnosti zúčastnit se soutěže a prokázat tak kvalitu Vašich výrobků a upozornit spotřebitele na Vaše produkty.

Přílohy: Metodika a  Přihláška včetně příloh pro rok 2020

Ing. Jana Brázdilová

Koordinátorka soutěže Regionální potravina pro Zlínský kraj

Telefon: 776 163 696